Emerytura z Norwegii

Jeśli pracujesz lub pracowałeś w Norwegii, być może Twoją emeryturę zasilą dodatkowe środki z norweskiego funduszu ubezpieczeniowego.

Jak zdobyć norweską emeryturę?

Prawo do pełnej emerytury uzyskasz dopiero po 40 latach opłacania składek na rzecz norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Ale już po 3 latach przysługują Ci proporcjonalnie pomniejszone świadczenia emerytalne.

O tym, czy Twój norweski pracodawca opłaca za Ciebie składki emerytalne, dowiesz się ze swojej rocznej deklaracji podatkowej.

Od którego roku życia przysługuje emerytura?

Wiek emerytalny w Norwegii to 67 lat. Nie jest to jednak sztywna granica. Możesz ją dowolnie wydłużać. Kontynuowanie pracy nie ma wpływu na Twoje prawo do pobierania świadczeń emerytalnych. Możesz jednocześnie pracować i pobierać emeryturę. Możesz także czasowo odłożyć wypłatę świadczeń, by później cieszyć się wyższą emeryturą. Gdy zdecydujesz się na wypłacanie swojej emerytury, możesz wybierać spośród kilku wariantów wysokości miesięcznego świadczenia. Może to być 20, 40, 50, 60, 80 lub 100% wysokości Twojej emerytury. Decydując się jeden z tych wariantów, pamiętaj, że im później zaczniesz wypłacać emeryturę w pełnej stawce, tym wyższe świadczenia otrzymasz w kolejnych latach. Co więcej, wydłużając okres pracy, wydłużysz również okres opłacania składek emerytalnych, co przełoży się na wzrost Twoich świadczeń. Dopiero po 75. roku życia opłacanie składki emerytalnej nie będzie miało wpływu na wysokość świadczenia.

A group of happy elderly people enjoying themselves over a card gameNorweski system przewiduje możliwość przejścia na emeryturę już w wieku 62 lat. By skorzystać z tego rozwiązania, musisz zdobyć wystarczające uprawnienia emerytalne już w wieku 62 lat.

Jak wysoka jest norweska emerytura?

Wysokość świadczeń to kwestia indywidualna. Ich główna część, czyli tzw. państwowa emerytura, wyliczana jest na podstawie wysokości składek emerytalnych oraz długości okresu ich opłacania. Prawo do świadczeń uzyskasz już po 3 latach, ale na pełny wymiar emerytury możesz liczyć dopiero po 40 latach. Jeśli nie wypracujesz ostatniego okresu, Twoje świadczenia będą proporcjonalnie pomniejszone.

W Norwegii obowiązują aż trzy systemy obliczania wysokości państwowej emerytury w zależności od daty urodzenia osoby uprawnionej do świadczeń:

  • jeśli urodziłeś się przed 1953 rokiem, wysokość Twojej emerytury będzie obliczana zgodnie ze starym systemem. Oznacza to, że przy obliczeniu pełnej wysokości świadczeń norweski NAV będzie kierował się średnią z 20 lat, w których najlepiej zarabiałeś. Jeśli nie przepracowałeś tylu lat w Norwegii, świadczenia będą proporcjonalnie niższe
  • jeśli urodziłeś się po 1963 roku, wysokość Twojej emerytury będzie obliczana zgodnie z nowym systemem. W tym wypadu NAV będzie wyliczał wysokość Twojej emerytury w oparciu o wysokość składek opłacanych aż do 75. roku życia
  • jeśli urodziłeś się w latach 1953-1963, wysokość świadczeń emerytalnych będzie obliczana na podstawie obu systemów. W przypadku osób z dolnej granicy 90% wysokości emerytury będzie ustalana w oparciu o stary system, a 10% w oparciu o nowy. W przypadku osób z górnej granicy, proporcje te będą odwrócone: 10% w oparciu o stary system, 90% w oparciu o nowy

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń emerytalnych jest ich coroczna waloryzacja. Polega ona zwiększeniu wysokości świadczeń proporcjonalnie do średniego wzrostu cen i średniego wzrostu wynagrodzeń dla osób czynnych zawodowo.

Na tym nie koniec. Wpływ na wysokość emerytury ma również przewidywana średnia długość życia. Gdy wzrasta, NAV musi podzielić wszystkie wpłacone środki tak, by wystarczyły na wypłatę emerytury przez dłuższy czas. Oznacza to, że wysokość miesięcznych świadczeń będzie musiała spaść.

Dokładną wysokość Twojej emerytury sprawdzisz na oficjalnej stronie NAV, korzystając z panelu Din pensjon. W tym miejscu możesz również złożyć wniosek o wypłatę emerytury.

Dodatkowe środki

Większość pracodawców opłaca również tzw. emeryturę zawodową, która przypomina II filar w polskim systemie emerytalnym. Środki z emerytury zawodowej wypłacane są razem z emeryturą państwową. Podobnie jak w przypadku emerytury państwowej wysokość stawek to sprawa indywidualna. Dlatego o szczegóły musisz zapytać swojego pracodawcę.

Dowiedz się więcej, odwiedzając stronę oficjalną stronę NAV.

Print Friendly