Norweski zasiłek chorobowy

Jeśli pracujesz w Norwegii i jesteś obywatelem Polski, możesz ubiegać się o norweskie wsparcie finansowe w czasie choroby lub ciąży. Musisz jednak spełnić pewne warunki. Dowiedz się jakie.

Kto kwalifikuje się do zasiłku?

Na norweski zasiłek chorobowy możesz liczyć, pod warunkiem że:

  • masz zatrudnienie w Norwegii
  • nie możesz pracować z powodu choroby, ciąży lub wypadku
  • masz przepracowane co najmniej 4 tygodnie w Norwegii lub w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do którego należy również Polska)
  • z powodu choroby lub wypadku nie uzyskujesz dochodu, z którego odprowadzana jest składka emerytalna lub rentowa
  • uzyskiwany przez Ciebie dochód jest równy co najmniej 50% tzw. kwoty bazowej, która obecnie wynosi 7 104 NOK miesięcznie

Zasiłek w Norwegii lub poza jej granicami

Druk E115 w NorwegiiJeśli spełnisz powyższe warunki, zasiłek chorobowy otrzymasz niezależnie od tego, czy aktualnie przebywasz w Norwegii, czy poza jej granicami w kraju stałego zameldowania. W obu przypadkach decyzję o jego przyznaniu norweski NAV podejmuje w oparciu o dane dostarczone we wniosku o wypłatę zasiłku (druk E115) oraz w oparciu o  zaświadczenia lekarskie (druk E116), z którego wynika, że jesteś stan zdrowia nie pozwala Ci na pracę.

Gdy wnioskujesz o zasiłek chorobowy z kraju stałego zameldowania, poza dostarczeniem druku E115 i zaświadczenia lekarskiego do NAV, musisz również złożyć wniosek o wypłatę zasiłku w ZUS. Bez obaw. Twoje świadczenie będzie wypłacane zgodnie z norweskim, a nie polskim prawodawstwem.

Jeśli  okres niezdolności do pracy jest krótszy niż 16 dni, nie musisz martwić się składaniem wniosków do NAV czy zdobywaniem zaświadczeń od lekarzy. Jest to czas, w którym świadczenie jest wypłacane przez Twojego pracodawcę. Do jego uzyskania wystarczy Twoje własne oświadczenie o chorobie.

Jak oblicza się wysokość zasiłku?

Wysokość zasiłku wylicza się na podstawie dochodów z ostatnich 4 tygodni przed chorobą. Jeśli pracujesz w Norwegii krócej niż 4 tygodnie, przy ustalaniu wysokości świadczenia NAV weźmie pod uwagę wyłącznie dochód uzyskany w Norwegii.

druk E115 w NorwegiiW zależności od stopnia Twojej niezdolności do pracy zasiłek może być wypłacany w wysokości od 20% do 100% wyliczonej podstawy.

Jeśli masz dobrze płatną pracę, musisz się liczyć z obniżonymi wpływami w czasie choroby. Wysokość zasiłku nie może przekraczać 6-krotności tzw. kwoty bazowej, która obecnie wynosi 7 104 NOK miesięcznie.

Do roku czasu

Zasiłek przyznaje się maksymalnie na rok czasu. Jednak już w ciągu 6 tygodni musisz opracować wspólnie z pracodawcą plan możliwie najszybszego powrotu do aktywności zawodowej. W przypadku gdy niezdolność do pracy jest dłuższa niż 8 tygodni, musisz dostarczyć do NAV tzw. rozszerzone zaświadczenie lekarskie. W jego treści lekarz powinien wskazać poważne medyczne przyczyny dalszej niezdolności do pracy.

Co po upływie roku?

Jeśli Twoja choroba trwa dłużej niż rok, możesz skorzystać z takich norweskich świadczeń jak zasiłek ułatwiający powrót do pracy (arbeidsavklaringspenger) lub renta dla osób niezdolnych do pracy.

Prawo do ponownego otrzymywania zasiłku chorobowego uzyskasz dopiero po przepracowaniu 26 tygodni.

Sprawdź dalsze szczegóły na oficjalnej stronie NAV.

fot. Shutterstock

Print Friendly