Opieka medyczna w Norwegii

W Norwegii funkcjonuje państwowy system opieki zdrowotnej. Podlegają mu wszyscy obywatele, rezydenci podatkowi i osoby zatrudnione przez norweskich pracodawców. Opłacając składki zdrowotne, możesz liczyć na częściowe dofinansowanie wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu oraz na bezpłatną opiekę medyczną w nagłych wypadkach i podczas hospitalizacji.

Ubezpieczenie rezydenta

Rezydentem stajesz się, gdy przebywasz w Norwegii dłużej niż 12 miesięcy. Z dniem uzyskania tego statusu zaczynasz podlegać norweskiej opiece zdrowotnej.

Ubezpieczenie pracownika

Jeśli legalnie pracujesz w norweskiej firmie i pracodawca odprowadza za Ciebie składki na ubezpieczenie, automatycznie podlegasz tamtejszej opiece zdrowotnej.

Gdy nie jesteś rezydentem ani pracownikiem

Wtedy jedynym sposobem na bezpłatne korzystanie z norweskiej opieki zdrowotnej jest wyrobienie sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jeśli jesteś ubezpieczony w polskim ZUS-ie, wniosek o jej wydanie możesz złożyć w Narodowym Funduszu Zdrowia. Instytucja ta pokryje Twoje zobowiązania wobec norweskiej służby zdrowia, o ile wykonane badania znajdują się na liście zabiegów refundowanych przez NFZ.

Obowiązek opłacania składek

Składki zaczynasz płacić wraz z momentem wejścia do norweskiego systemu opieki zdrowotnej. fot. Kurhan/SXCIch wysokość uzależniona jest od poziomu Twojego wynagrodzenia oraz od tego, czy Twój pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie.

Zakres świadczeń

W Norwegii, inaczej niż w Polsce, koszty wizyt u lekarza pierwszego kontaktu są jedynie częściowo refundowane. Dlatego do każdej konsultacji musisz dopłacić z własnej kieszeni. Zwykle będzie to kwota od 136 do 229 NOK.

Mając norweskie ubezpieczenie zdrowotne, możesz liczyć na całkowicie bezpłatną opiekę medyczną w nagłych wypadkach oraz podczas hospitalizacji.

Dodatkowo, uprawnia Cię ono do zakupu leków refundowanych. W zależności od ich klasy koszty pokrywa się częściowo lub w całości.

Ubezpieczenie nie obejmuje finansowania wizyt u takich specjalistów jak dentyści, dermatolodzy itp. Z własnej kieszeni pokrywa się również koszty transportu karetką. Jedynie osoby zmagające się z przewlekłymi chorobami są zwolnione z tych opłat.

Wygaśnięcie norweskiego ubezpieczenia

Utracisz prawo do korzystania z norweskiej opieki medycznej, gdy przebywasz przez dłuższy czas poza granicami tego kraju. Jeśli jesteś rezydentem, Twoje ubezpieczenie zachowa ważność nawet przez 12 miesięcy.

fot. Kurhan, Krzysztof Szkurlatowski/SXC

Print Friendly