Platformy wiertnicze – kogo poszukują pracodawcy? cz. 1

Platformy wiertnicze przypominają miniaturowe miasta, w których najczęściej mieszka i pracuje ok. 200 osób. Rozbudowana infrastruktura tych obiektów wymaga zatrudnienia pracowników o rozmaitych kompetencjach – od marynarzy, po kucharzy i personel sanitarny. Nasz przegląd stanowisk zaczynamy pracowników odwiertu. Kogo poszukują firmy zajmujące się wydobyciem i jakie kwalifikacje powinni posiadać kandydaci?

MANAGER PLATFORMY (RIG MANAGER)

Główne obowiązki:

 • dbanie o przestrzeganie prawa morskiego oraz przepisów regulujących odwierty
 • zapewnienie realizacji zadań zgodnie z wyznaczonymi terminami i zaplanowanym budżetem
 • organizowanie i nadzorowanie prac marynarzy, pracowników odwiertu, kucharzy i serwisantów w celu zapewnienia ciągłości prac na platformie i optymalizacji kosztów
 • rozwiązywanie krytycznych problemów
 • planowanie budżetu
 • planowanie modernizacji urządzeń
 • planowanie zapasów
 • utrzymywanie dobrych relacji z klientami firmy
 • dbanie o szkolenie i rozwijanie kwalifikacji personelu zgodnie z zaplanowanymi ścieżkami karier
 • prowadzenie dokumentacji technicznych
 • utrzymywanie dobrej atmosfery wśród pracowników

Najczęstsze wymagania:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy offshore na stanowiskach niższego szczebla
 • certyfikat IWCF
 • wyższe wykształcenie techniczne (najlepiej z zakresu górnictwa)praca na platformie wiertniczej
 • znajomość mechaniki urządzeń wiertniczych
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • znajomość norweskich przepisów BHP
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • norweski certyfikat zdrowia
 • ukończony podstawowy kurs bezpieczeństwa

MANAGER UTRZYMANIA PLATFORMY (RIG MAINTANANCE MANAGER)

Główne obowiązki:

 • zapewnienie okresowych kontroli stanu technicznego oraz prewencyjnego serwisu urządzeń mechanicznych i elektrycznych w obszarze podłogi szybu wieży wiertniczej w celu zagwarantowania ciągłości prac i optymalizacji kosztów
 • kontrolowanie stanu technicznego wyposażenia ratowniczego i udzielanie pierwszej pomocy
 • rozwiązywanie problemów technicznych
 • planowanie i nadzorowanie prac podległego personelu
 • zapewnienie realizacji nowych projektów z zakresu elektryki lub mechaniki
 • uzupełnianie zapasów podzespołów elektrycznych i mechanicznych
 • prowadzenie dokumentacji serwisowej i codzienne raportowanie przełożonemu
 • dbanie o przestrzeganie przepisów prawa morskiego oraz przepisów regulujących odwierty

Najczęstsze wymagania:

 • co najmniej wykształcenie średnie
 • kilkuletnie doświadczenie w pracy offshore
 • podstawowe umiejętności matematyczne
 • zdolności przywódcze
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • ukończony kurs CPR
 • znajomość norweskich przepisów BHP
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • norweski certyfikat zdrowia
 • ukończony podstawowy kurs bezpieczeństwa

KIEROWNIK ODWIERTU (TOOLPUSHER)

Główne obowiązki:

 • planowanie serwisu urządzeń wiertniczych
 • sprawdzanie stanu technicznego i diagnozowanie drobnych usterek urządzeń wiertniczych
 • sprawdzanie stanu technicznego urządzeń bezpieczeństwa
 • zatrudnianie i szkolenie nowego personelu
 • nadzór nad podległym personelem
 • koordynacja prac personelu
 • dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez personel

Najczęstsze wymagania:

 • praktyczne doświadczenie w pracy fizycznej przy odwiertach
 • zdolności przywódcze
 • wykształcenie średnie
 • znajomość norweskich przepisów BHP
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • norweski certyfikat zdrowia
 • ukończony podstawowy kurs bezpieczeństwa

WIERTACZ (DRILLER)

Główne obowiązki:

 • wykonywanie odwiertów zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, zaplanowanymi terminami i budżetem
 • zapewnienie prawidłowego montażu i demontażu urządzeń wiertniczych
 • nadzorowanie stanu technicznego urządzeń wiertniczych
 • naprawa urządzeń w obszarze podłogi szybu wieży wiertniczej
 • czyszczenie urządzeń w obszarze podłogi szybu wieży wiertniczej
 • wspieranie prac w obszarze podłogi szybu wieży wiertniczej
 • nadzorowanie prac asystenta wiertacza, wieżowego i pracowników fizycznych (roustabout)

Najczęstsze wymagania:

 • doświadczenie w pracy wiertacza lub asystenta wiertacza na platformach wiertniczych
 • certyfikat IWCF
 • wykształcenie techniczne
 • znajomość norweskich przepisów BHP
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • norweski certyfikat zdrowia
 • ukończony podstawowy kurs bezpieczeństwa

ASYSTENT WIERTACZA (ASSISTANT DRILLER)

Główne obowiązki:

 • wspomaganie wiertacza w jego obowiązkach
 • zapewnienie przestrzegania przepisów w obszarze podłogi szybu wieży wiertniczej
 • wspieranie personelu podłogi szybu wieży wiertniczej
 • serwisowanie urządzeń w obszarze podłogi szybu wieży wiertniczej
 • montaż i demontaż urządzeń wiertniczych
 • zastępowanie wiertacza, wieżowego lub pracowników wieży wiertniczej w razie potrzeby

Najczęstsze wymagania:

 • techniczna znajomość urządzeń wiertniczych
 • certyfikat IWCF
 • znajomość norweskich przepisów BHP
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • norweski certyfikat zdrowia
 • ukończony podstawowy kurs bezpieczeństwa

WIEŻOWY (DERRICKMAN)

Główne obowiązki:

 • wspomaganie wiertacza w centrowaniu, podnoszeniu i opuszczaniu rur wiertniczych
 • zapewnianie ciągłości pracy systemu płuczkowego, w tym ogólne serwisowanie elementów układu i dbanie o ich czystość
 • prowadzenie dokumentacji serwisowej elementów systemu płuczkowego
 • zapewnienie odpowiedniego składu chemicznego płuczki
 • asystowanie wiertaczowi lub pracownikowi podłogi szybu wieży wiertniczej w razie potrzeby

Najczęstsze wymagania:

 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy wieżowego lub pracownika fizycznego na platformie
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • norweski certyfikat zdrowia
 • ukończony podstawowy kurs bezpieczeństwa

OPERATOR ŻURAWIA

Główne obowiązki:

 • operowanie żurawiem w celu podnoszenia i przenoszenia ciężkich materiałów w obszarze platformy wiertniczej
 • nadzorowanie prac i szkolenie podległych pracowników fizycznych
 • pomoc w kierowaniu działami zespołów ratunkowych i przeciwpożarowych
 • wspomaganie prac mechaników, elektryków lub spawaczy w razie potrzeby

Najczęstsze wymagania:

 • kurs operatora żurawia
 • doświadczenie w pracy na żurawiach z mechanizmem wychylnym linowym lub z mechanizmem wypadowym
 • mile widziane doświadczenie w pracy offshore
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • norweski certyfikat zdrowia
 • ukończony podstawowy kurs bezpieczeństwa

ELEKTRYKRobert_Linder_sxc

Główne obowiązki:

 • doglądanie stanu technicznego i serwisowanie urządzeń elektrycznych w celu zapewnienia ciągłości prac i optymalizacji kosztów
 • planowanie czynności serwisowych
 • uaktualnianie certyfikatów urządzeń elektrycznych
 • projektowanie i zakładanie instalacji elektrycznych
 • uzupełnianie zapasów części elektrycznych
 • prowadzenie dokumentacji serwisowej oraz raportowanie przełożonym

Najczęstsze wymagania:

 • kilkuletnie doświadczenie w pracy elektryka
 • doświadczenie w pracy offshore
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • norweski certyfikat zdrowia
 • ukończony podstawowy kurs bezpieczeństwa

INŻYNIER MECHANIK

Główne obowiązki:

 • doglądanie stanu technicznego i serwisowanie urządzeń mechanicznych w celu zapewnienia ciągłości prac i optymalizacji kosztów
 • planowanie prac serwisowych, nadzorowanie działań podległych mechaników i trzymanie się terminów wykonania zadań
 • prowadzenie dokumentacji serwisowej i raportowanie przełożonym
 • szkolenie podległego personelu

Najczęstsze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie mechaniki
 • kilkuletnie doświadczenie w pracy mechanika w sektorze offshore lub na statkach
 • znajomość mechaniki układów smarowania, turbin, zaworów mechanicznych, przekładni, pomp, kompresorów itd.
 • umiejętność ustawiania parametrów przy użyciu lasera
 • doświadczenie w przeprowadzaniu analiz modalnych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • norweski certyfikat zdrowia
 • ukończony podstawowy kurs bezpieczeństwa

MECHANIKSTA-1-597-117681_10243

Główne obowiązki:

 • wspomaganie inżyniera mechanika w serwisowaniu urządzeń mechanicznych
 • dbanie o właściwy stan płynów w urządzeniach mechanicznych
 • dbanie o czystość wokół urządzeń mechanicznych

Najczęstsze wymagania:

 • mile widziane doświadczenie w pracy mechanika
 • podstawowe umiejętności matematyczne pozwalające na wyliczenie ilości roboczogodzin niezbędnych do wykonania zdania, ilości potrzebnych płynów oraz ilości części zapasowych
 • znajomość komputera umożliwiająca wprowadzanie danych do bazy
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • norweski certyfikat zdrowia
 • ukończony podstawowy kurs bezpieczeństwa

SPAWACZJuho_Tastula_sxc

Główne obowiązki:

 • spawanie, cięcie, modyfikowanie i naprawianie elementów metalowych zgodnie z instrukcjami technicznymi
 • kontrolowanie stanu technicznego urządzeń spawalniczych
 • szkolenie i nadzorowanie prac pracowników fizycznych asystujących przy pracach spawalniczych

Najczęstsze wymagania:

 • znajomość technik spawania gazowego, spawania przy użyciu drutu rdzeniowego, spawania metodą TIG oraz spawania metodą MIG
 • wieloletnie doświadczenie w pracy spawacza
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • norweski certyfikat zdrowia
 • ukończony podstawowy kurs bezpieczeństwa

PRACOWNIK FIZYCZNY

Główne obowiązki:

 • wykonywanie prac fizycznych w obszarze podłogi szybu wieży wiertniczej
 • wykonywanie poleceń wiertacza, jego asystenta oraz operatora dźwigu
 • składanie i rozkładanie rurociągu tłoczącego, rur ochronnych oraz podzespołów układu wiertniczego
 • podnoszenie i opuszczanie wiertła
 • rozładowywanie statków zaopatrzeniowych
 • wspomaganie wieżowego w pracach przy pompie płuczkowej i zbiorniku płuczki wiertniczej
 • wspomaganie w pracach mechaników, elektryków i spawaczy w razie potrzeby
 • wykonywanie prac porządkowych w obszarze podłogi szybu wieży wiertniczej

Najczęstsze wymagania:

 • kilkuletnie doświadczenie w pracy fizycznej na platformie wiertniczej lub statkach
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • norweski certyfikat zdrowia
 • ukończony podstawowy kurs bezpieczeństwa
Print Friendly