Platformy wiertnicze – kogo poszukują pracodawcy? cz. 2

Praca na platformie wiertniczej uchodzi za jedną z najcięższych na świecie. Mimo to nie brakuje do niej kandydatów. Aplikantów kuszą wysokie zarobki – półroczne kontrakty nierzadko opiewają na kwotę nawet 300 000 NOK. Szybki rozwój przemysłu wydobywczego sprawia natomiast, że kompanie naftowe wciąż poszukują wykwalifikowanych pracowników. W poprzednim artykule pt. Platformy wiertnicze – kogo poszukują pracodawcy? cz. 1 opisywaliśmy wymagania, jakie muszą spełnić kandydaci na do pracy przy odwiertach. Poniżej przedstawiamy Wam inne zawody, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania platformy.

INSPEKTOR KONSERWACJI (Maintenance Supervisor) – ok. 510 000 NOK rocznie*

Główne obowiązki:

 • nadzór nad mechanikami maszyn budowlanych i mechanikami urządzeń wiertniczych;
 • wykonywanie i nadzorowanie prac konserwacyjnych na głównych i pomocniczych urządzeniach wiertnicy;
 • ocena stanu wszystkich elementów mechanicznych w trakcie pracy i zapobieganie usterkom;
 • minimalizowanie przestoju sprzętu i zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym;
 • diagnozowanie i naprawa niesprawnego sprzętu mechanicznego, m.in. silników Diesla, dźwigów wiertniczych, pomp szlamowych i urządzeń dopływu powietrza;
 • przeprowadzanie szkoleń zawodowych dla początkujących pracowników i stażystów oraz ich nadzór i ocena;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli i konserwacji silników oraz pomp wodnych;
 • raportowanie usterek i monitorowanie napraw;
 • nadzorowanie i monitorowanie dźwigów hydraulicznych.

Najczęstsze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie mechaniki;
 • kilkuletnie doświadczenie w pracy mechanika w sektorze offshore lub na statkach;
 • znajomość mechaniki układów smarowania, turbin, zaworów mechanicznych, przekładni, pomp, kompresorów itd.;
 • doświadczenie w przeprowadzaniu analiz modalnych;
 • norweski certyfikat zdrowia;
 • ukończony podstawowy kurs bezpieczeństwa.

praca na platformie wiertniczejPRACOWNIK POMOCZNICZY (Offshore Roustabout)–  ok. 255 000 NOK

Główne obowiązki:

– nadzór dźwigu podczas ładownia i rozładowywania ładunku z helikopterów i statków dostawczych;

– pomoc w montażu statków towarowych;

– pomoc w utrzymaniu urządzeń pokładowych i innych urządzeń w należytym porządku;

– w razie potrzeby włączanie się w działania ekipy ratunkowej;

– przestrzeganie zasad BHP i procedur.

Najczęstsze wymagania:

 • przynajmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku.

RADIOOPERATOR – ok. 306 000 NOK

Główne obowiązki:

 • nadzór nad bezpieczeństwem własnym i współpracowników;
 • utrzymywanie łączności radiowej z pracodawcą w każdym czasie przy użyciu specjalistycznego sprzętu;
 • monitorowanie akcji ratunkowych;
 • monitorowanie i przekazywanie instrukcji do statków i samolotów, biorących udział w instalacji stacji;
 • monitorowanie ruchu na morzu i w powietrzu i zgłaszanie wszelkich naruszeń instalacji platformy;
 • zbieranie informacji o zmianach w załodze i przekazywanie ich działowi kadr na lądzie;
 • nadzór nad systemami alarmowymi w pokoju radia;
 • prowadzenie dzienników łączności;
 • informowanie pracodawcy o wszelkich odbytych przez załogę szkoleniach i uzyskanych przez jej członków certyfikatach.

Najczęstsze wymagania:praca na platformie wiertniczej

 • doskonałe umiejętności interpersonalne i organizacyjne, zdolność do dyplomatycznego rozwiązywania konfliktów;
 • gotowość do przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa oraz zgłaszania wszelkich naruszeń bezpieczeństwa odpowiedniemu personelowi nadzorczemu;
 • dostępność i chęć do podróży do wskazanych przez pracodawcę miejsc z taką częstotliwością i takimi środkami lokomocji, jakie pracodawca uzna za niezbędne;
 • fizyczna zdolność do wykonywania procedur awaryjnych, w tym ewakuacji, ćwiczeń przeciwpożarowych i działań w innych sytuacjach kryzysowych;
 • znakomita obsługa komputera.

W poszukiwaniu pracy na platformie warto zajrzeć na stronę internetową www.rigzone.com, na której swoje oferty przedstawiają największe międzynarodowe koncerny naftowe. Uwaga na naciągaczy! W sieci roi się od oszustów, którzy oferują płatną „pomoc” przy zatrudnianiu pracowników na platformy i różnej maści „poradniki”. Prawdziwi pośrednicy nie pobierają od kandydatów żadnych opłat!

*wszystkie informacje o zarobkach są jedynie orientacyjne. W praktyce wysokość płac zależy w równym stopniu od charakteru wykonywanej pracy, co od rodzaju pracodawcy i – przede wszystkich – doświadczenia na platformie wiertniczej. Wraz z odbytym stażem zarobki proporcjonalnie wzrastają.

fot. Heidi Widerøe / Innovation Norway

Print Friendly