Nie zapomnij o norweskich zasiłkach dla rodzin

Jeśli masz dzieci i pracujesz w Norwegii, najprawdopodobniej masz prawo do korzystania z tamtejszego wsparcia dla rodzin. I to niezależnie od tego, czy Twoje dzieci mieszkają w Norwegii, czy w Polsce. Sprawdź, czy możesz ubiegać się o norweskie zasiłki dla rodzin.

Norweski pakiet świadczeń dla rodzin

W Norwegii można ubiegać się o dwa typy wsparcia dla rodzin:

  • zasiłek rodzinny – świadczenie w wysokości 970 NOK wypłacane co miesiąc na każde dziecko do 18 roku życia włącznie
  • zasiłek opiekuńczy – świadczenie wypłacane co miesiąc na opiekę nad dzieckiem w wieku od 1 do 2 lat. Wysokości zasiłku uzależniona jest wieku dziecka. Jeśli dziecko ma 13 – 18 miesięcy, każdego miesiąca na Twoje konto może wpłynąć do 5 000 NOK. Jeśli dziecko ma 19 – 23 miesiące, otrzymasz do 3 303 NOK

Kto ma prawo do zasiłku?

Jeśli mieszkasz z rodziną w Norwegii i pracujesz u norweskiego pracodawcy, możesz korzystać z obu typów wsparcia. Zasiłek rodzinny otrzymasz bez spełniania dodatkowych warunków – wystarczy, że jesteś rodzicem dziecka do 18 roku życia włącznie. Jeśli samotnie wychowujesz dziecko, możesz ubiegać się o tzw. rozszerzony zasiłek rodzinny. Jego wysokość to dwukrotność stawki podstawowej.

Zasiłek opiekuńczy obwarowany jest pewnymi ograniczeniami. Jego przyznanie uzależnione jest od tego, czy dziecko uczęszcza do żłobka dotowanego z publicznych pieniędzy. Jeśli Twoje dziecko spędza w takim żłobku 20 godzin tygodniowo lub więcej, automatycznie tracisz prawo do otrzymywania wsparcia opiekuńczego. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do żłobka w mniejszym wymiarze godzin, możesz liczyć na 11-miesięczny zasiłek równy połowie stawek podstawowych.

Zasiłek dla rodzin w NorwegiiJeśli pracujesz u norweskiego pracodawcy, a Twoja rodzina mieszka w Polsce, wysokość norweskich świadczeń uzależniona jest od statusu Twojego współmałżonka w Polsce. Jeśli pracuje lub korzysta ze wsparcia dla bezrobotnych, norweski zasiłek zostanie pomniejszony o wysokość świadczeń socjalnych otrzymywanych w Polsce. Jeśli nie pracuje i nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych, masz prawo do norweskich świadczeń w pełnej wysokości. Jeśli jesteś samotnym rodzicem, możesz ubiegać się o rozszerzony zasiłek rodzinny.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje Ci dokładnie na takich samych zasadach jak osobom pracującym i mieszkającym w Norwegii.

Jak zdobyć zasiłek?

Wystarczy złożyć wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego lub opiekuńczego do norweskiego NAV. Formularze z wnioskami znajdziesz na stronie www.nav.no.

Do każdego wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie z akt ewidencji ludności potwierdzające, że jesteś rodzicem dziecka. Wniosek o jego wydanie możesz złożyć w dowolnym Urzędzie Ewidencji Ludności. Koszt uzyskania zaświadczenia to 17 zł
  • umowę o pracę z norweskim pracodawcą
  • dokument zawierający norweski numer osobisty (fødselsnummer) lub tymczasowy norweski numer osobisty (D-nummer)

W przypadku ubiegania się rozszerzony zasiłek rodzinny musisz dodatkowo załączyć dokument potwierdzający, że jesteś samotnym rodzicem. Może to być zaświadczenie o separacji lub rozwodzie z sądu rodzinnego albo inna dokumentacja potwierdzająca bycie samotnym rodzicem. Dodatkowo, musisz załączyć informacje na temat tego, kto sprawuje opiekę nad dzieckiem pod Twoją nieobecność.

Jeśli ubiegasz się o zasiłek opiekuńczy, a Twoje dziecko chodzi do żłobka, musisz dostarczyć zaświadczenie o tym, ile godzin Twoje dziecko spędza tygodniowo w placówce. Warto przy tym pamiętać, że liczy się nie faktyczna ilość godzin spędzanych przez dziecko w żłobku, a maksymalna ilość godzin, jaką dziecko może spędzić w żłobku w ciągu tygodnia. Jeśli możesz zostawić dziecko na 20 godzin tygodniowo lub więcej, automatycznie nie przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy.

fot.Nancy Bundt, Marte Kopperud – Visitnorway.com

Print Friendly