Wzrost bezrobocia w 2015 roku?

Obecnie w Norwegii jest tylko 91 000 bezrobotnych. To zaledwie 3,3% osób w wieku produkcyjnym. Tak doskonałym wynikiem nie może pochwalić się żaden inny kraj w Europie. Jednak już w 2015 roku liczba bezrobotnych w Norwegii może wzrosnąć.

Liczba bezrobotnych w górę nawet o 30 500

Eksperci szacują, że w 2015 roku bezrobocie może wzrosnąć nawet o 1,2 punktu procentowego do poziomu 4,5%. Oznaczałoby to, że około 30 500 osób straci pracę, a liczba wszystkich bezrobotnych przekroczy 121 500 osób.

Spadek wartości inwestycji w sektorze wydobywczym


Powodem tak negatywnych zmian na norweskim rynku pracy ma być spadek inwestycji w sektorze wydobywczym.
W tym roku firmy zajmujące się eksploatacją złóż naturalnych planują przeznaczyć 231 mld NOK na inwestycje w Norwegii. Jednak sytuacja może zmienić się w 2015 roku. Według prognoz Urzędu HW-Sleipner64-105626_1500Statystycznego w Norwegii inwestycje w sektorze wydobywczym nie przekroczą 181 mld NOK, co z pewnością odbije się na kondycji rynku pracy i doprowadzi do wzrostu bezrobocia.

Czy są powody do obaw?

Spadek inwestycji w sektorze wydobywczym oraz prognozowany wzrost bezrobocia z pewnością utrudnią znalezienie pracy w Norwegii. Nie ma jednak powodów do obaw. 4,5-procentowe bezrobocie to wciąż najlepszy wynik w Europie, więc Norwegia nadal będzie krajem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć zatrudnienie. Mimo spadku wartości inwestycji gospodarka Norwegii nadal będzie rosła, choć już nie w tak szybkim tempie jak do tej pory. Oznacza to, że wciąż będą powstawały nowe miejsca pracy, choć ich przyrost nie będzie już tak dynamiczny jak w ostatnim 10-leciu.

Źródło: www.ssb.no i www.norwaypost.no

fot. Jens Henrik Nybo, Heidi Widerø / Innovation Norway

Print Friendly