Kto dostanie pracę w Szwecji?

Niemal 70% nowych miejsc pracy w Szwecji trafia do imigrantów – ogłosił pod koniec 2013 roku szwedzki minister ds. integracji Eric Ullenhag. Od 2006 roku w Kraju Trzech Koron utworzono 230 tys. nowych stanowisk pracy, a 160 tys. z nich przypadło obcokrajowcom. Statystyki podpowiadają zatem, że Szwecja jest niezwykle przyjazna imigrantom. Nie we wszystkich branżach łatwo jednak o pracę.

Na łamach www.thelocal.se i www.szwecjadzisiaj.pl rozpętała się dyskusja o perspektywach wysoko wykwalifikowanych pracowników umysłowych urodzonych poza Szwecją. Wśród głównych problemów obcokrajowców są: mniejsza znajomość szwedzkiego rynku i realiów a także bariera językowa.


Kto dostanie pracę w Szwecji?O pracę trudno niekiedy również w branżach, które według oficjalnych danych cierpią na niedobór kadr
. Dla przykładu, 1,3% miejsc pracy w branży ICT (informatyka i technologie łącznościowe) to wolne stanowiska, tymczasem informatycy wyjawiają, że mają poważne problemy ze znalezieniem zatrudnienia w Kraju Trzech Koron.

Wciąż przebierać możemy wśród ofert pracy fizycznej lub niewymagającej szczególnych kompetencji. Z tego trendu wyłamują się jedynie nieliczne branże, jak np. medycyna.

fot. Ulf Huet Nilsson,  Melker Dahlman / Image Bank of Sweden

Print Friendly