Szwedzka licencja lekarska

Szwecja nieustannie cierpi na niedobór własnych lekarzy. Dlatego chętnie zatrudnia się tam profesjonalistów z zagranicy. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać szwedzką licencję lekarską?

Szwedzka licencja dla polskich lekarzy

Jeśli już wykonujesz zawód lekarza, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – wszystkie uprawnienia zdobyte w Polsce lub w dowolnym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) są respektowane w Szwecji. Zanim podejmiesz pracę, musisz jedynie złożyć bezpłatny wniosek do Narodowej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej (Socialstyrelsen) o wydanie szwedzkiej licencji lekarskiej.

Do wniosku (dostępnego tutaj) należy dołączyć kopie lub poświadczone odpisy takich dokumentów jak:

  • paszport
  • dyplom ukończenia studiów medycznych
  • zaświadczenie o odbyciu stażu lekarskiego
  • zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia zawodowego
  • certyfikat ukończenia specjalizacji lekarskiej lub ukończenia specjalizacji w medycynie ogólnej
  • zaświadczenie o niekaralności

Wszystkim dokumentom powinno towarzyszyć tłumaczenie na język szwedzki.

Praca dla lekarzy w SzwecjiCo ważne, tylko niektóre specjalizacje są regulowane w Szwecji i tylko w przypadku tych profesji należy składać wniosek o wydanie szwedzkiej licencji lekarskiej. (Pełną listę regulowanych specjalizacji znajdziesz tutaj). Jeśli Twoja profesja nie figuruje na liście, pracę możesz podjąć bez wnioskowania o licencję lekarską.

Co z językiem?

Znajomość języka szwedzkiego nie jest formalnym warunkiem zdobycia szwedzkiej licencji lekarskiej. Jednak komunikatywne posługiwanie się językiem szwedzkim jest wymagane przez większość pracodawców. Trudno, by było inaczej, skoro jako lekarz najczęściej będziesz kontaktował się osobami starszymi, z których znaczna część mówi tylko w języku ojczystym.

Więcej szczegółów znajdziesz na oficjalnej stronie Socialstyrelsen.

fot.Melker Dahlstrand, Kristin Lidell/Image Bank of Sweden

Print Friendly