Szwedzkie przywileje socjalne

Od opieki zdrowotnej do emerytury, czyli jakie przywileje socjalne przysługują pracownikom zarejestrowanym w szwedzkim urzędzie skarbowym i szwedzkim zakładzie ubezpieczeniach społecznych.

Opieka zdrowotna

Zakres świadczeń

Kompleksowa opieka zdrowotna obejmująca wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu, konsultacje ze specjalistami, leczenie szpitalne oraz współfinansowanie usług dentystycznych. W ostatnim przypadku pacjenci otrzymują co pół roku dotację w wysokości 600 SEK.

Warunki korzystania

Za każdą wizytę u lekarza pierwszego kontaktu i specjalisty pobierana jest niewielka opłata. Jej wysokości uzależniona jest od regionu kraju, jednak w żadnym z nich pacjent nie może zapłacić za wizyty u lekarzy więcej niż 1 100 SEK w skali roku. Po przekroczeniu tej granicy kolejne konsultacje są bezpłatne.

Dla kogo?

Z usług szwedzkiej służby zdrowia mogą korzystać wszystkie osoby posiadające szwedzki numer personalny. Otrzymasz go, rejestrując się w szwedzkim urzędzie skarbowym.


Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule
Opieka zdrowotna w Szwecji.

Zasiłek zdrowotny

Zakres świadczeń

Wsparcie w wysokości 80% wynagrodzenia za każdy miesiąc choroby. Jeśli niedyspozycja jest krótsza, zasiłek jest proporcjonalnie niższy.

Warunki korzystania

Praca dla lekarzy w SzwecjiGdy Twoja niedyspozycja trwa krócej niż 7 dni, podstawą do otrzymania zasiłku jest Twoje oświadczenie o chorobie. Jeśli chorujesz dłużej niż 7 dni, musisz udokumentować chorobę, przedstawiając pracodawcy odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Gdy okres choroby przekracza 13 dni, obowiązek wypłacania Ci wsparcia przejmuje szwedzki zakład ubezpieczeń społecznych. W związku z tym musisz złożyć w tej instytucji wniosek o dalsze wypłacanie zasiłku chorobowego.

Dla kogo?

Prawo do zasiłku zdrowotnego mają wszystkie osoby pracujące w Szwecji, które posiadają numer personalny do rozliczeń podatkowych oraz zarejestrowane są w szwedzkim zakładzie ubezpieczeń społecznych.

Zasiłki dla rodziców

Zakres świadczeń

Szwedzki system opieki społecznej słynie z szeroko rozbudowanej oferty dla rodziców, którzy mogą liczyć na:

  • zasiłek macierzyński lub ojcowski wypłacany jest osobom, które biorą urlop wychowawczy. Zazwyczaj jest to równowartość 80% dochodów wypłacana przez 390 dni. W przypadku, gdy rodzic zarabia mało lub wcale nie uzyskuje dochodów, zasiłek wypłacany jest w stawce 225 SEK dziennie przez 390 dni. Przez kolejne 90 dni wypłacany jest tzw. minimalny zasiłek macierzyński lub ojcowski w wysokości do 180 SEK dziennie. Dodatek można pobierać nie wcześniej niż na 60 dni przed porodem i nie dłużej niż przez 480 dni. Reguła ta nie dotyczy rodziców, którym urodziły się bliźnięta lub trojaczki. W takich sytuacjach urlop wydłuża się o kolejne 90 dni za każde dodatkowe dziecko
  • 50-dniowy dodatek ciążowy dla kobiet naliczany według stawek dziennych w wysokości 80% dziennego zasiłku zdrowotnego. Dodatek wypłacany jest nie wcześniej niż na 60 dni przez porodem
  • 10-dniowy dodatek dla ojców (lub innych opiekunów prawnych), z którego można skorzystać do 60 dni po narodzinach dziecka. Dodatek ma umożliwić rodzicom wspólne spędzanie czasu z noworodkiem. Jego wysokość to 80% zasiłku zdrowotnego. O wsparcie mogą ubiegać się również osoby adoptujące dzieci
  • zasiłek na czas opieki nad chorym dzieckiem do 15 roku życia w wysokości 80% zasiłku zdrowotnego. Maksymalny okres pobierania wsparcia na jedno dziecko to 120 dni rocznie. Długość wypłacania zasiłku jest uzależniona od zaleceń lekarzashutterstock_75216799_
  • zasiłek na czas opieki nad ciężko chorym dzieckiem poniżej 18 roku życia w wysokości 80% zasiłku zdrowotnego. Dodatek wypłaca się nie dłużej niż przez 120 dni rocznie

Warunki korzystania

Do pobierania zasiłków uprawnieni są biologiczni rodzice oraz prawni opiekunowie dzieci. Jeśli obowiązki zawodowe uniemożliwiają rodzicom opiekę nad dziećmi, zasiłek można przekazać osobie, która będzie się nimi zajmowała

Dla kogo?

Wszyscy rodzicie i opiekunowie prawni, którzy zarejestrowani są w szwedzkim urzędzie skarbowym i w szwedzkim zakładzie ubezpieczeń społecznych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Zasiłek dla bezrobotnych

Zakres świadczeń

Co miesięczne wsparcie finansowe w wysokości 80% dotychczas uzyskiwanego dochodu. Zasiłek wypłacany jest nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Warunki korzystania

Osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych musi zarejestrować się w szwedzkim urzędzie pracy i aktywnie poszukiwać zatrudnienia. W szczególności dotyczy to gotowości do przyjęcia ofert ze szwedzkiego urzędu pracy.

Dla kogo?

Do pobierania zasiłku dla bezrobotnych uprawnione są osoby, które pracują w Szwecji co najmniej od 12 miesięcy i opłacają składki na rzecz funduszu ubezpieczeń od bezrobocia. Wnoszenie wpłat jest tutaj dobrowolne. Dlatego należy we własnym zakresie zadbać o zarejestrowanie się w funduszu, jeśli chce się mieć prawo do korzystania z zasiłku dla bezrobotnych.
120508  Kungsbacka kommunhemtjŠnsten i saFoto: Sofia Sabel

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Emerytura

Zakres świadczeńCo miesięczne wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od wcześniejszych zarobków i liczby oskładkowanych lat. Szczegółowe informacje na temat wysokości Twojej emerytury znajdziesz w tzw. pomarańczowej kopercie. Raz do roku szwedzki zakład ubezpieczeń społecznych wysyła ją do wszystkich osób, które opłacają składki emerytalne w Szwecji.

Dla kogo?

Szwedzka emerytura przysługuje osobom, które ukończyły 65. rok życia i przepracowały co najmniej 5 lat w Szwecji, opłacając w tym czasie składki emerytalne.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

fot. Martin Svalander, Sofia Sabel / Image Bank of Sweden, Shutterstock

 

 

Print Friendly