W której branży szukać pracy?

Pierwsze cztery miesiące 2014 roku nie napawają szczególnym optymizmem, jeśli chodzi o sytuację na szwedzkim rynku pracy. Bezrobocie pozostaje bez zmian i utrzymuje się powyżej progu 8 procent. Co prawda liczba wolnych miejsc pracy rośnie… ale w mało dynamicznym tempie.

W pierwszym kwartale 2014 roku pojawiało się 55 480 nowych ofert pracy. To tylko o 4 269 ofert więcej niż w pierwszym kwartale 2013 roku, którego nie uważa się za udany pod kątem rynku pracy. Warto ocenić swoje szanse na znalezienie zatrudnienia, zapoznając się z naszymi rankingami branż według liczby wolnych miejsc pracy.

Branże z wysokim odsetkiem wolnych stanowisk

Przy szukaniu pracy nie należy kierować się wyłącznie liczbą wolnych stanowisk w danej branży. Kolejnym ważnym parametrem jest współczynnik wolnych miejsc pracy. To odsetek wolnych stanowisk na tle wszystkich miejsc pracy w danym sektorze gospodarki. Im jest wyższy, tym łatwiej znaleźć zatrudnienie. ulf_lundin-research_and_development-1329Wysoki odsetek wolnych miejsc pracy oznacza bowiem, że na rynku brakuje osób, które miałyby kwalifikacje wymagane przez pracodawców. Dlatego pracownicy z odpowiednim doświadczeniem mogą liczyć na szybkie znalezienie zatrudnienia w tych sektorach gospodarki.

Od lat największy odsetek wolnych miejsc pracy widoczny jest w sektorach wymagających specjalistycznej wiedzy. Szczególnie dotyczy to branży informatycznej, administracyjnej, usług dla biznesu oraz działalności eksperckiej, naukowej i technicznej. Mają one nawet 2-krotnie wyższy odsetek wolnych miejsc pracy niż średnia dla całej gospodarki, która w minionym kwartale wyniosła 0,6% wszystkich miejsc pracy.

Niedawno informowaliśmy, że problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry sprawiły, że szwedzcy pracodawcy stopniowo zaczęli zmieniać swój negatywny stosunek do anglojęzycznych pracowników z zagranicy. Niegdyś byli niechętni ich zatrudnianiu, teraz coraz chętniej korzystają z ich wiedzy i umiejętności.

Zobacz rankingi:

Ranking branż według liczby ofert pracy

(dane za 1 kwartał 2014 roku)

 1. Zarządzanie i usługi dla biznesu

ok. 7 500 ofert

 1. Handel i branża motoryzacyjna

ok. 7 400 ofert

 1. Produkcja przemysłowa i przemysł wydobywczy

ok. 6 900 ofert

 1. Działalność ekspercka, naukowa i techniczna

ok. 6 100 ofert

 1. Gastronomia i hotelarstwo

ok. 5 200 ofert

 1. Edukacja, medycyna i opieka społeczna

ok. 4 800 ofert

 1. Branża ICT (technologie internetowe i łącznościowe)

ok. 4 200 ofert

 1. Budownictwo

ok. 3 400 ofert

 1. Transport

ok. 2 100 ofert

Źródło: Statistics Sweden – www.scb.se

Ranking branż według odsetka wolnych miejsc pracy

(dane za 1 kwartał 2014 roku)

 1. Zarządzanie i usługi dla biznesu
1,6% wszystkich miejsc pracy w branży
 1. Działalność ekspercka, naukowa i techniczna
1,3% wszystkich miejsc pracy w branży
 1. Branża ICT (technologie internetowe i łącznościowe)
1,2% wszystkich miejsc pracy w branży
 1. Budownictwo
0,6 % wszystkich miejsc pracy w branży
 1. Gastronomia i hotelarstwo
0,5 % wszystkich miejsc pracy w branży
 1. Handel i branża motoryzacyjna
0,4% wszystkich miejsc pracy w branży
 1. Produkcja przemysłowa i przemysł wydobywczy
0,3% wszystkich miejsc pracy w branży
 1. Edukacja, medycyna i opieka społeczna
0,3% wszystkich miejsc pracy
 1. Transport
0,2% wszystkich miejsc pracy w branży
Źródło: Statistics Sweden – www.scb.se

fot. Ulf Lundin / Image Bank of Sweden

Print Friendly