Zasiłek dla bezrobotnych w Szwecji – co warto wiedzieć?

W 2007 roku nieoczekiwany kryzys finansowy niemal z dnia na dzień sprawił, że w górę poszybowały słupki bezrobocia. Po latach prosperity krach przypomniał wszystkim, jak niestałe mogą być stanowiska pracy i w jak niewielkim stopniu utrzymanie zatrudnienia zależy od nas samych.

Jeśli pracujesz w Szwecji lub wkrótce zamierzasz emigrować, poniżej znajdziesz informacje, jakie warunki trzeba spełnić, by móc liczyć na wsparcie finansowe w przypadku utraty pracy po drugiej stronie Bałtyku.

Kto ma prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w Szwecji?

Zanim otrzymasz jakiekolwiek wsparcie dla bezrobotnych, musisz najpierw pracować w Szwecji przez co najmniej sześć miesięcy bezpośrednio poprzedzających moment utraty zatrudnienia. Dodatkowo musisz spełnić jeden z dwóch warunków:

 • w każdym z ostatnich 6 miesięcy musisz mieć przepracowane co najmniej 80 godzin
 • w ostatnich 6 miesiącach musisz mieć przepracowane łącznie 480 godzin, przy czym w każdym z tych miesięcy musisz przepracować co najmniej 50 godzin

W przypadku bezrobotnych, którzy chorowali, wychowywali dzieci lub studiowali w ciągu ostatnich 6 miesięcy, decyzję o przyznaniu zasiłku uzależnia się od tego, czy osoby spełniały minimalne warunki w okresie poprzedzającym chorobę, wychowanie dzieci lub studia. Trzeba jednak pamiętać, że nieuwzględniany okres nie powinien przekraczać 12 miesięcy. Wyjątkiem są tutaj osoby, które przeszły ciężką chorobę – pomijany okres może wynosić nawet 10 lat.

Co musisz zrobić, by otrzymać wsparcie dla bezrobotnych?

O tym, czy spełniasz minimalny warunek uprawniający Cię do korzystania z zasiłku dowiesz się, zgłaszając się do Szwedzkiego Funduszu Ubezpieczeniowego dla Bezrobotnych (Arbetslӧshetskassornas Samorganisation). Podstawowym zadaniem tej instytucji jest dostarczenie Ci wsparcia finansowego, dzięki któremu nie tylko przetrwasz trudny okres, ale przede wszystkim ponownie znajdziesz pracę. Dlatego wypłacanie zasiłku dodatkowo uzależnia się od:

 • Twojej gotowości do pracy w wymiarze co najmniej 3 godzin dziennie lub 17 godzin tygodniowo
 • Twojej gotowości do zaakceptowania odpowiedniej oferty pracy
 • zarejestrowania w szwedzkim urzędzie pracy (Arbetsfӧrmedlingen), którego zadaniem jest stworzenie planu Twojego powrotu do aktywności zawodowej
 • aktywnego uczestnictwa w opracowywaniu planu Twojego powrotu do pracy
 • aktywnego poszukiwania pracy

Kiedy oferta pracy jest odpowiednia?

Już wiesz, że nie możesz odrzucić odpowiedniej oferty pracy. Ale co to znaczy? Przede wszystkim szwedzki urząd pracy skoncentruje się na poszukiwaniu propozycji zatrudnienia, które będą pasowały do Twoich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Jeśli zdaniem potencjalnego pracodawcy spełniasz wymagania, jakie stawia on przed aplikantami na określone stanowisko, praca jest dla Ciebie odpowiednia, nawet jeśli wydaje Ci się, że jest inaczej. Musisz wiedzieć, że odrzucenie takiej oferty ma poważne konsekwencje.

Gdy uczynisz to po raz pierwszy, Twój zasiłek może zostać zredukowany o 25% na kolejne 8 tygodni. Jeśli odrzucisz kolejną propozycję pracy, wsparcie zostanie obcięte o 50% na kolejne 8 tygodni. Wraz z trzecią odmową podjęcia pracy po prostu tracisz prawo do zasiłku.

Możesz nie przyjąć odpowiedniej oferty pracy, gdy:

 • istnieją przeciwskazania zdrowotne zaświadczone przez lekarza
 • koliduje ona z wymagającą Twojej obecności opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, a przeprowadzka jest utrudniona z dobrze uzasadnionych powodów. Pamiętaj jednak, że po odrzuceniu propozycji musisz skupić się na zmianie miejsca zamieszkania na takie, w którym urząd pracy znajdzie dla Ciebie więcej ofert
 • czas dojazdu oraz godziny pracy łącznie wymagają od Ciebie 12-godzinnej nieobecności w domu albo transport do miejsca pracy wymaga ponoszenia irracjonalnie wysokich wydatków. Pamiętaj jednak, że jeśli pracodawca oferuje zakwaterowanie, wówczas oferta pracy jest traktowana jako odpowiednia
 • wysokość wypłaty jest mniejsza niż 90% stawki miesięcznego zasiłku dla bezrobotnych
 • znalazłeś inną pracę. Pamiętaj jednak, że musisz podjąć ją w ciągu 14 dni i musi lepiej odpowiadać Twoim kwalifikacjom niż propozycja z urzędu pracy
 • w proponowanej pracy musisz przepracować większą ilości godzin w ciągu tygodnia niż w poprzedniej

 Co to znaczy, że aktywnie poszukujesz pracy?

Jak zapewne pamiętasz, wsparcie finansowe ma przede wszystkim ułatwić Ci znalezienie pracy. W związku z tym oczekuje się od Ciebie, że będziesz w stanie wskazać, gdzie szukasz pacy. Od września 2013 w życie wejdą nowe przepisy, zgodnie z którymi z końcem każdego miesiąca musisz również złożyć w szwedzkim urzędzie pracy raport, potwierdzający twoje starania w poszukiwaniu zatrudnienia. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało wstrzymaniem wypłacania zasiłku przez Szwedzki Fundusz Ubezpieczeniowy dla Bezrobotnych.

Jak długo możesz otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych?

Wsparcie finansowe przyznawane jest na maksymalnie 300 dni. Gdy masz dzieci poniżej 18. roku życia, okres ten może zostać wydłużony o kolejne 150 dni. Pamiętaj również, że po utracie pracy Twój wniosek o zasiłek będzie rozpatrywany do 7 dni. W tym czasie nie otrzymasz żadnych środków ze Szwedzkiego Funduszu Ubezpieczeniowego dla Bezrobotnych.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Gdy już otrzymasz wsparcie finansowe, jego wysokość będzie uzależniona od zarobków z Twojej ostatniej pracy. Przez pierwsze 200 dni fundusz regularnie będzie wypłacał Ci 80% Twojej poprzedniej pensji. Gdy po upłynięciu tego okresu wciąż będziesz bez pracy, na kolejne 100 dni wysokość zasiłku zostanie zredukowana do 70% Twojej poprzedniej pensji.

Osoby uprawnione do pobierania zasiłku przez 450 dni mogą liczyć jedynie na wsparcie w wysokości 70% ich poprzedniej pensji. Dodatkowo, wysokość zasiłku ogranicza maksymalna stawka, która wynosi 680 SEK dziennie.

Więcej informacji znajdziesz na www.arbetsformedlingen.se i www.samorg.org

fot.: Ulf Lundin/Image Bank Sweden

Print Friendly