BES - Komunikat dodatku paliwowego-ekologicznego

  1. Postępujące zmiany cen paliwa na rynkach światowych notowane w ciągu ostatniego okresu przynoszą pozytywne efekty dla kosztów paliwowych promów naszego serwisu. W związku z powyższym - Unity Line Limited Cyprus oraz Euroafrica Shipping Lines Cyprus Limited – mogą z przyjemnością zakomunikować swoją decyzję o obniżeniu wysokości obowiązującego dodatku paliwowo-ekologicznego.

    Wysokość dodatku paliwowo-ekologicznego zostaje ustalona na poziomie:

    6,45 EUR za metr bieżący pojazdu

    będzie naliczana w podróżach rozpoczynających się od 01.06.2024.