Komunikat dodatku paliwowego – BS

  1. Postępujący, znaczny wzrost cen paliwa na rynkach światowych notowany szczególnie w ciągu ostatnich tygodni ma bezpośredni i negatywny wpływ na koszty paliwowe promów naszego serwisu. W konsekwencji ich armatorzy - Unity Line Limited Cypr oraz Euroafrica Shipping Lines Cyprus Limited – z przykrością informują, że zmuszeni zostali do podniesienia wysokości obowiązującego dodatku bunkrowego.

    Nowa wysokość dodatku bunkrowego zostaje ustalona na poziomie:

    1,56 EUR za metr bieżący pojazdu

    16 SEK za metr bieżący pojazdu (dot. tylko umów w SEK zawartych w 2020 r.)

    będzie naliczana w podróżach rozpoczynających się od 01.07.2021