ETSkomunikat dodatku emisyjnego

  1. W ślad za komunikatem wprowadzającym nowy dodatek taryfowy informujemy, że wysokość dodatku emisyjnego na czerwiec 2024 wyniesie:

    1,28 EUR za metr bieżący pojazdu

    Średniomiesięczna cena uprawnień emisji CO2 jest zaczerpnięta z notowań publikowanych na:
    https://www.eex.com/en/market-data/environmentals/spot