Informacje i dokumenty Cargo

 • Poradnik mocowania ładunku to syntetyczne opracowanie dotyczące podstawowych zasad mocowania ładunku przewożonego zestawami drogowymi. Jego zawartość, zebrana i opracowana przez praktyków i specjalistów, powinna służyć pomocą w codziennej pracy przewoźnika drogowego i wspomagać dążenia do podniesienia bezpieczeństwa transportu.

  Poradnik mocowania ładunku

 • Dokumenty wymagane przy wystawianiu biletu ładunkowego:

  • dokumenty ładunkowe (CMR/Deklaracja Ładunku Niebezpiecznego jeżeli jest przewożony)
  • deklaracja sztauowania
  • dokument tożsamości kierowcy/kierowców (dowód osobisty lub paszport)
 • Niezależnie od znoszonych sukcesywnie obostrzeń Covidowych w przestrzeni publicznej, w trosce o bezpieczeństwo załóg, podróżujących kierowców oraz pasażerów serwis promowy nadal funkcjonuje w podwyższonym reżimie sanitarnym.

  W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się okres wakacyjny, pragniemy uprzejmie poinformować o kilku ważnych zasadach obowiązujących w przypadku zgłaszania oraz przejazdu Drugiego Kierowcy na naszych promach:

  • Przejazd drugiego kierowcy należy zgłaszać na etapie dokonywania bookingu.
  • Tylko osoby, które ukończyły 18 rok życia mogą być uznane za drugiego kierowcę.
  • Przejazd kierowców z dziećmi może być zaakceptowany wyłącznie w przypadku dostępności miejsca na promie oraz po wykupieniu dla dziecka biletu na przeprawę i opłaceniu jego miejsca w kabinie, zgodnie z obowiązującym cennikiem pasażerskim.
  • Przejazd kierowców ze zwierzętami domowymi nie będzie akceptowany.

  Liczymy na zrozumienie i akceptację powyższego. Jednocześnie prosimy o stosowne instruowanie swoich kierowców.

  Dokument