Warunki dokonywania rezerwacji ładunkowych

Ważne od 1 lutego 2023 r. do dnia wprowadzenia zmian

Warunki dokonywania rezerwacji ładunkowych

Niniejsze warunki dokonywania rezerwacji ładunkowych obowiązują dla przewozów ładunkowych wykonywanych przez Unity Line Limited oraz Euroafrica Shipping Lines Cyprus Limited na liniach Świnoujście – Ystad – Świnoujście oraz Świnoujście – Trelleborg – Świnoujście.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Unity Line Limited dokonuje rezerwacji ładunkowych (dalej także: „bookingi”) dla przewozów ładunkowych wykonywanych promami m/f Polonia, m/f Skania, m/f Gryf, m/f Wolin, m/f Jan Śniadecki, m/f Galileusz, m/f Copernicus, lub innymi jednostkami obsługującymi linie przewoźnika.

Dokonanie potwierdzonej rezerwacji ładunkowej uprawnia rezerwującego lub wskazanego przez niego załadowcę do zawarcia umowy przewozu towaru morzem na warunkach obowiązujących w serwisie Unity Line, chyba, że rejs nie zostanie wykonany z jakiegokolwiek powodu.

Rezerwacje ładunkowe przyjmowane są z wyprzedzeniem maksymalnie 10 dni przed planowaną datą odejścia promu z zasobami rezerwacyjnymi otwieranymi o godz. 12:00

Rezerwacja ładunkowa jest dokonana z chwilą nadania jej numeru rezerwacji oraz jej potwierdzenia przez Unity Line (nadania statusu OK).

Rezerwacja warunkowa (rezerwacja ze statusem WL) nie stanowi potwierdzonej rezerwacji ładunkowej.

Rezerwujący są zobowiązani informować kierowców o statusie bookingu (OK lub WL) i jego numerze.

Unity Line może odmówić dokonania rezerwacji bez podawania przyczyny.


ZGŁOSZENIE REZERWACJI

Rezerwację ładunkową można zgłosić:

 • w formie pisemnej,
 • za pośrednictwem faksu lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeżeli rezerwacja dotyczy dnia rejsu, jej zgłoszenie może nastąpić jedynie w porcie planowanego odejścia promu (w zależności od portu wypłynięcia w: Świnoujściu, Ystad albo Trelleborgu).

Rezerwujący zobowiązany jest podać następujące dane:

 • oznaczenie rezerwującego,
 • oznaczenie załadowcy i płatnika frachtu (jeśli są to podmioty inne niż rezerwujący);
 • relacja przeprawy, data i godzina rejsu;
 • całkowita długość pojazdu;
 • numer rejestracyjny pojazdu;
 • numer referencyjny/osoba kontaktowa;
 • liczba kierowców (max. 2 osoby w pojeździe);
 • dane dotyczące transportu ładunków niebezpiecznych wymagane prawem, przy czym przewóz takich ładunków winien być rezerwowany z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowym odejściem promu z zastrzeżeniem, że przewóz ten uzależniony jest od prawnej możliwości załadunku towaru na dany prom;
 • dane dotyczące transportu jednostek ponadgabarytowych (wymiary standardowe są podane w Taryfie frachtowej);
 • w przypadku rezerwacji miejsc dla pojazdów przewożących ładunki chłodzone - tryb pracy agregatu (podłączenie elektryczne lub agregat spalinowy).

W godzinach 18.00 – 08.00 biura na Terminalach w Świnoujściu, Trelleborgu i Ystad nie są zobligowane do dokonywania i potwierdzania nowych bookingów oraz do udzielania informacji dotyczących rezerwacji.

Rezerwacje przewozu tego samego pojazdu na kilka sąsiednich odejść lub używanie nieprawdziwych numerów rejestracyjnych jest bezwzględnie zabronione.

Niewłaściwe lub niekompletne informacje przekazane w trakcie rezerwacji, dot. typów pojazdów, ilości kierowców i innych wymaganych danych, powodujące konieczność nanoszenia poprawek do rezerwacji przy ‘check in’ może skutkować naliczeniem koniecznej dopłaty ‘gotówkowej’ w kasie podczas odprawy.


ZGŁOSZENIE DO PRZEWOZU

Jeżeli kierowca pojazdu objętego rezerwacją potwierdzoną zgłosi się do Biura Armatora później niż 2 godziny przed odejściem promu, pojazd taki może zostać umieszczony na liście parkingowej (bez gwarancji zabrania).

Naczepy powinny być gotowe do odprawy na min. 3 godziny przed planowanym odejściem promu.


ZMIANA I ANULOWANIE REZERWACJI

Zmiana lub anulowanie rezerwacji ładunkowej mogą być dokonane najpóźniej 6 godzin przed planowym odejściem promu.

Wszelkie zmiany bookingu powinny być dokonane w godzinach od 08.00 – 18.00.

W przypadku niepodstawienia do przewozu pojazdu objętego potwierdzoną rezerwacją ładunkową (ze statusem OK) rezerwujący jest zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej w wysokości określonej w taryfie.

W przypadku anulowania lub zmiany potwierdzonej rezerwacji ładunkowej (ze statusem OK) na mniej niż 6 godzin przed planowym odejściem promu rezerwujący jest zobowiązany do zapłacenia kary określonej w taryfie.

Dane kontaktowe do dokonywania rezerwacji ładunkowych są następujące:

Biuro Promowe w Świnoujściu:

Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce (wyłącznie jako agent)
Fińska 11, 72-602 Świnoujście, Polska
tel.: +48 91 321 61 57


Biuro Promowe w Ystad:

Unity Line Limited, Oddział w Szwecji
Bornholmsgatan 8 C
S-271 39 Ystad, Szwecja
tel.: +46 411 556 900


Biuro Promowe w Trelleborgu:

Unity Line Limited, Oddział w Szwecji (wyłącznie jako agent)
S-231 42 Trelleborg, Szwecja
tel.: +46 411 556 990
e-mail: trelleborg@unityline.se


Rezerwacje cargo w Polsce:

tel.: +48 91 321 61 57
e-mail: terminal.cargo@unityline.pl


Rezerwacje cargo w Szwecji 

tel.: +46 411 556 965
e-mail: cargo@unityline.se


pobierz dokument