Warunki Przewozu Towarów Morzem

Niniejszym informujemy, że zgodnie z decyzją Armatorów Unity Line Limited Cyprus oraz Euroafrica Shipping Line Cyprus Limited z dniem 01 czerwca 2023 wchodzą w życie uaktualnione Warunki Przewozu Towarów Morzem. Jest to dokument powiązany z naszymi Umowami Frachtowymi zawieranymi z poszczególnymi klientami i stanowi nierozerwalną ich część.

Wprowadzenie zmian w Warunkach Przewozu Towarów Morzem jest związane z nowym zjawiskiem oddawania/ niewykorzystywania odebranych już biletów przez kierowców samochodów ciężarowych na przeprawy promowe w serwisie Unity Line. W związku ze stale rosnącą skalą tego zjawiska nastąpiła pilna potrzeba znalezienia rozwiązania tego trudnego i kosztownego dla Armatorów problemu, poprzez przeniesienie odpowiedzialności i kosztów na zamawiającego usługę.

Powyższe zmiany nie powodują konieczności wprowadzania jakichkolwiek poprawek w obecnie obowiązujących Umowach Frachtowych, a ich realizacja będzie kontynuowana zgodnie z ustalonymi w umowie warunkami.