Logo Unity Line

Rozkład rejsów cargo

Szanowni Klienci i Kontrahenci Linii,

Postępujące zmiany cen paliwa na rynkach światowych notowane w ciągu ostatniego okresu przynoszą pozytywnie efekty dla kosztów paliwowych promów naszego serwisu.


W konsekwencji ich armatorzy – Unity Line Limited Cypr oraz Euroafrica Shipping Lines Cyprus Limited – mogą z przyjemnością zakomunikować swoją decyzję o obniżeniu wysokości obowiązującego dodatku bunkrowego.


Nowa wysokość dodatku bunkrowego zostaje ustalona na poziomie:


14 SEK za metr bieżący pojazdu

będzie naliczana w podróżach rozpoczynających się od 07.01.2019.

W związku z koniecznością zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie organizowanej w Katowicach Sesji Konferencji Stron Ramowych Konwencji Narodów Zjednoczonych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uznał za zasadne wprowadzenie na granicach wewnętrznych tymczasowej kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową w celu przeciwdziałania wjazdowi do Polski osób, które mogłyby zakłócić porządek publiczny lub w inny sposób stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w terminie od 22.11 do 16.12.2018.

Nowy adres check-in
od 11.06.2018 w Porcie Trelleborg

Szanowni Klienci,


Od dnia dzisiejszego kierowców samochodów osobowych serdecznie zapraszamy do rezerwacji przejazdów na m/f Wolin, z wyjątkiem terminu 21 - 31.12.2018.

DO GÓRY

Ważne informacje

Oferta cargo

O Unity Line

Dołącz do nas

Strefa agenta Zaloguj się Wersja mobilna