COVID-19

Ogłoszenia COVID-19 Unity Line - LIVELIVE

UWAGA!

Z powodu dynamicznego rozwoju sytuacji w Polsce oraz dużej ilości pytań ze strony naszych klientów, utworzyliśmy dla Państwa specjalną podstronę, na której znajdą się aktualizacje  komunikatów dotyczących działań na promach związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.


1. Nasza Telefoniczna Obsługa Rezerwacji jest do Państwa dyspozycji w tym tygodniu wg poniższego grafiku:

 • poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00
 • sobota: 8:30 –15:30


Zważywszy na dużą ilość telefonów nie jesteśmy w stanie wszystkim Państwu udzielić odpowiedzi, dlatego też w kolejności chronologicznej - zaczynając od najnowszych informacji - przedstawiamy Państwu w jednym miejscu aktualne i jedyne prawdziwe informacje w temacie.


2. Prosimy o nie sugerowanie się tzw. "fake newsami".  Ta podstrona oraz komunikaty push w naszym alercie pogodowym to jedyne aktualne i prawdziwe informacje na temat funkcjonowania naszych linii promowych w obecnej sytuacji.:


Działania prewencyjne na promach Unity Line


Fotorelacja z prowadzonych środków zapobiegawczych przed COVID-19 na promach Unity Line.


Unikaj zareżenia siebie i zarażania innych

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?


Ostatnia aktualizacja:


2020-10-16 14:15

Od 17.10.2020 nowe zasady wjazu do Danii: https://www.gov.pl/web/dania/uwaga-zmiana-zasad-wjazdu-do-danii


2020-07-13 11:30

Od 15.07.2020 norweskie granice otwarte będą dla obywateli państw UE i EOG, tym samym obywatele tych państw - w tym również Polacy - zwolnieni będą z obowiązkowej kwarantanny po wjeździe na teren Norwegii.

Szczegóły TUTAJ


2020-07-09 13:00

Zmiana zasad wyjazdu do Danii dla obywateli polskich z dniem 27.06.2020:

Polacy mogą wjechać do Danii pod warunkiem przedstawienia dowodu rezerwacji/ pobytu w Danii przez 6 nocy. W zależności od tego, gdzie te rezerwacje są dokonywane, wymagane są odpowiednie dokumenty (np. dowód rezerwacji w hotelu, na kempingu, w wynajętym domku letniskowym lub prywatnym domu czy też dowód wynajęcia miejsca postojowego na marinie).

Szczegóły TUTAJ

Ponadto Polacy mogą przeprawiać się na Bornholm katamaranem przez Szwecję (z Ystad), przy czym obowiązują te same zasady co powyżej – pobyt turystyczny w Danii musi trwać co najmniej 6 nocy.


2020-07-03 09:00

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 30.06.2020 roku została przywrócona obsługa pojazdów bez kierowców.


2020-06-12 12:00

W nocy z 12 na 13 czerwca Polska przywraca pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Od tego momentu służby obecne na granicy będą prowadziły kontrole wyrywkowo. Dokładnie tak, jak to się odbywało przed pandemią koronawirusa i wprowadzeniem obostrzeń granicznych w Polsce.


Swobodne podróżowanie

Oznacza to, że od soboty 13 czerwca będzie można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Podróżni zyskają na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie będą musieli odbywać kwarantanny. Kraje sąsiadujące z Polską zostały już poinformowane o ruchu Polski. Dzięki temu mają czas na przygotowanie się na zmiany.


2020-05-18 12:00

Od 16 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG (NORWEGIA) oraz w celu pobierania nauki RP lub państwie sąsiadującym, w tym także dla opiekunów uczniów i dzieci.


2020-05-13 11:40

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej zostaje przedłużona do 12 czerwca br. Nadal będą prowadzone kontrole w portach morskich i na lotniskach. Zostają również utrzymane ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski.


2020-05-11 12:40

Z dniem 12.05.2020 zostaje zniesiony obowiązek wykupu miejsca w kabinie w rejsie dziennym. 


2020-05-04 16:15

Od 4 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych (nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej) albo w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym.
Brak kwarantanny odnosi się do osób przekraczających granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną, tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią.
Przekroczenie granicy w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu nauki w RP lub państwie sąsiadującym należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli na granicy.


2020-04-14 12:00

Szanowni Spedytorzy, 
W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nowych regulacji w ramach walki z koronawirusem – obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych (od 16.04.2020), prosimy o wyposażenie kierowców w odpowiednie środki ochronne.  Liczymy na Państwa współpracę w tych trudnych dla wszystkich okolicznościach.


2020-04-11 16:00

Z dniem 16.kwietnia maseczki ochronne będą obowiązkowe do codziennego funkcjonowania, w tym również podczas podróżowania i przemieszczania się. W związku z tym prosimy naszych pasażerów/kierowców o indywidualne wyposażenie się w maseczki przed wejściem na nasze promy.


2020-04-09 15:00

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia z dnia 9. kwietnia, obostrzenia w funkcjonowaniu społeczeństwa zostają utrzymane do 19. kwietnia 2020:

 • od 16. kwietnia zacznie obowiązywać nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej
 • do 19. kwietnia obowiązują wprowadzone obostrzenia dot. zachowania 2m odległości, liczby osób w sklepach etc.
 • do 3. maja granice Polski pozostają zamknięte


2020-04-03 14:00

Szanowni Spedytorzy, 
Ponownie zwracamy się i apelujemy o świadome wybieranie naszego serwisu i informowanie kierowców o warunkach, które mogą napotkać w czasie podróży morskiej. Ponadto, sugerujemy elastyczne podejście do rezerwacji i wybieranie mniej obłożonych odejść. Nasi pracownicy chętnie wskażą takie odejścia.

Przypominamy, że w związku z epidemią koronawirusa, nasza firma podjęła szereg działań mających na celu zapobieganie jego rozprzestrzeniania się, jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować Państwa kierowcom na wszystkich promach kabin jednoosobowych. Staramy się oczywiście je przydzielać w miarę możliwości i dostępności miejsc. 

Liczymy na Państwa współpracę w tych trudnych dla wszystkich okolicznościach.


2020-04-02 08:50

Informujemy, od 30 marca 2020 r. godz. 00:00 nastąpił koniec obowiązku pobierania kart lokalizacyjnych przy przekraczaniu granicy RP. Tym samym Straż Graniczna zaprzestaje pobierania kart lokalizacyjnych. Powyższe nie ma wpływu na obowiązek prowadzenia kontroli sanitarnej obejmującej pomiar temperatury i tryb postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 oraz dokonywania czynności związanych ze sprawdzaniem tożsamości i dokumentów osób przekraczających granicę w ramach Tymczasowego Przywrócenia Kontroli Granicznej.


2020-04-02 08:30

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)

Rozszerzono listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:

 • powrotu z zagranicy
 • kontaktu z zarażonym

Ty również będziesz musiał ją odbyć.


2020-03-26 11:00

Zgodnie ze zmienionym w dniu 24.03.2020 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii: 


Kwarantanna:

Od dnia 27 marca 2020 osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym może otrzymać, na swój wniosek, od właściwego
organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.


Zakaz przemieszczania się:

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazano przemieszczania się osób, z wyjątkiem przemieszczania się w celu:

 • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
 • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
 • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
 • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W ramach powyższych wyjątków przemieszczać się pieszo może jednocześnie maksymalnie dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie (nie dotyczy to osób najbliższych), a środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić w tym samym czasie nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących. Brak jest limitu osób przemieszczających się samochodem lub innymi środkami lokomocji, niż publiczny transport zbiorowy.


2020-03-23 15:26

W związku z postępującą epidemią koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników portowych oraz Państwa kierowców wstrzymujemy do odwołania wszelkie przewozy samochodów bez kierowcy.


Powyższa decyzja nie dotyczy przewozu samych naczep, które będą obsługiwane w
normalnym trybie.


2020-03-23 13:15

Szanowni Spedytorzy,

W związku z epidemią koronawirusa, nasza firma podjęła szereg działań mających na celu zapobieganie jego rozprzestrzeniania się, jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować Państwa kierowcom na wszystkich promach kabin jednoosobowych. Staramy się oczywiście je przydzielać w miarę możliwości i dostępności miejsc.

Prosimy o świadome wybieranie naszego serwisu i informowanie kierowców o warunkach, które mogą napotkać w czasie podróży morskiej.

Liczymy na Państwa współpracę w tych trudnych dla wszystkich okolicznościach.


2020-03-18 16:00

W związku z koniecznością minimalizowania rozprzestrzeniania się zagrożenia, od dnia dzisiejszego, od godz. 23.00, każdy kierowca pojazdu ciężarowego zobowiązany jest do zgłoszenia się do biura odprawy armatorskiej z wypełnioną deklaracją sztauowania i mocowania ładunku. Dopuszczamy możliwość wypełnienia deklaracji przez Spedytora. Przesłana elektronicznie deklaracja będzie honorowana tylko wtedy kiedy wszystkie pola będą wypełnione prawidłowo. W temacie wiadomości należy wpisać numery rejestracyjne pojazdu.


Pobierz deklarację


Dodatkowo informujemy, że od dnia dzisiejszego, w poczekalni dla kierowców mogą przebywać maksymalnie 4 osoby. Pozostali Klienci proszeni są o ustawienie się przed biurem. W oczekiwaniu na kolejność obsługi prosimy o zachowanie środków ostrożności. Wszystkich Klientów przepraszamy za utrudnienia. 


2020-03-18 13:00

Szanowni Państwo! Granice zewnętrzne Unii Europejskiej (w tym również Szwecji) zostają zamknięte na okres 30 dni, z możliwością przedłużenia. Zakaz podróżowania nie dotyczy obywateli Unii Europejskiej, ich rodzin, osób z kartami stałego pobytu we Wspólnocie, lekarzy i naukowców. Dodatkowo, w celu zapewnienia płynności towarów do krajów Unii Europejskiej, restrykcjami nie będą objęci kierowcy przewożący towary.


2020-03-17 14:00

W trosce o epidemiologiczne bezpieczeństwo Podróżujących, decyzją Dyrekcji firmy Unity Line, z dniem 18.03.2020 (środa) od godz. 4:00 zostanie wstrzymana obsługa ruchu pasażerskiego na linii CARGO.

Całość ruchu pasażerskiego zostanie przekierowana na promy m/f Polonia i

m/f Skania pływających na linii do/z Ystad


2020-03-16 14:40
W celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych Kierowców i Pasażerów, na każdym z promów wprowadzone zostały następujące dodatkowe procedury:

 • kontrola sanitarna w postaci pomiaru temperatury przed wejściem na prom oraz pobranie wypełnionej karty informacyjnej, która w dalszej kolejności przekazywana jest odpowiednim służbom granicznym i sanitarnym,
 • ilość kierowców i pasażerów przy jednoczesnym przebywaniu w restauracjach została zmniejszona do max. 45 osób, 
 • ilość osob robiących zakupy w sklepach pokładowych została ograniczona,
 • zwiększona została częstotliwość dezynfekcji powierzchni gładkich,
 • rozmieszczone zostały w różnych miejscach pojemniki ze środkami do dezynfekcji rąk, 
 • w miarę możliwości przewozowych kierowcy i pasażerowie będą rozmieszczani w kabinach pojedynczo, bądź w mniejszych grupach, po dokonaniu opłaty za przejazd i kabinę.


Zapewniamy Państwa, że bezpieczeństwo naszych podróżnych oraz całej załogi promów, jak i pracowników naziemnych, jest dla nas sprawą priorytetową. 


Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną promy pływają na tych samych zasadach oraz zgodnie z rozkładem rejsów.


2020-03-14 20:10

Kogo nie obowiązuje zakaz wjazdu na teren Polski?

 • Obywateli RP
 • Cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP
 • Osób, które posiadają Kartę Polaka
 • Dyplomatów
 • Osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wojewoda na terenie województwa do którego chce przenieść się cudzoziemiec niewskazany w poprzednich tiretach, może udzielić zgodę na wjazd na terytorium RP
 • Cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów


Kogo z przyjeżdzających do kraju nie obowiązuje kwarantanna?

 • Osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie
 • Cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie
 • Zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki


2020-03-14 9:50

O północy 15.03.2020 (noc z soboty na niedzielę) Polska wprowadza nowe obostrzenia w ruchu pasażerskim na granicach w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pasażerowie, obywatele polscy, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. 


Tymczasowy zakaz wjazdu do Polski dotyczy cudzoziemców.

Taki stan będzie obowiązywać od niedzieli 15.03.2020 przez kolejne 10 dni. Okres ten może zostać przedłużony.


Promy Unity Line pływają w dniu dzisiejszym zgodnie z rozkładem. Ruch cargo odbywa się jak dotychczas.


2020-03-13 19:31
* W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa COVID-19, decyzją polskiej Administracji Morskiej na promach Unity Line:
- zostaje wprowadzona KARTA INFORMACYJNA PASAŻERA. Prosimy o szczegółowe wypełnienie tego formularza przez każdego pasażera podróżującego promami ze Szwecji do Świnoujścia. Podanie wymaganych informacji pozwoli na kontakt z Państwem w przypadku stwierdzenia podejrzenia potencjalnego zagrożenia wynikającego z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej. Państwa dane będą zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i użyte jedynie do ochrony zdrowia publicznego przez uprawnione służby państwowe. W przypadku dziecka, kartę wypełnia dorosły opiekun. KARTĘ INFORMACYJNĄ PASAŻERA można uzyskać od służb Terminali Promowych w Szwecji, od obsługi promów lub wydrukować z naszej strony, z zakładki Informacje.
- wprowadzony został pomiar temperatury ciała podróżnych przed wejściem na prom, zarówno w Szwecji jak i Polsce.


* Informujemy, że od dnia 13.03.2020 do odwołania zniesiony zostaje obowiązek opłaty za rezerwację w ciągu 7 dni od daty jej założenia.


* Informujemy, że w dniach 12-25.03.2020 Telefoniczna Obsługa Rezerwacji będzie czynna wyjątkowo w godzinach 8:00-16:00 (poniedziałek – piątek). W sobotę 14.03.2020 TOR będzie wyjątkowo czynny do 16:00

DO GÓRY

Ważne informacje

Oferta cargo

O Unity Line

Dołącz do nas

Strefa agenta Zaloguj się Wersja mobilna