COVID-19

Ogłoszenia COVID-19 Unity Line - LIVELIVE

UWAGA!

Z powodu dynamicznego rozwoju sytuacji w Polsce oraz dużej ilości pytań ze strony naszych klientów, utworzyliśmy dla Państwa specjalną podstronę, na której znajdą się aktualizacje  komunikatów dotyczących działań na promach związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.


1. Nasza Telefoniczna Obsługa Rezerwacji jest do Państwa dyspozycji w tym tygodniu wg poniższego grafiku:

 • poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00
 • sobota: 8:30 –13:00


Zważywszy na dużą ilość telefonów nie jesteśmy w stanie wszystkim Państwu udzielić odpowiedzi, dlatego też w kolejności chronologicznej - zaczynając od najnowszych informacji - przedstawiamy Państwu w jednym miejscu aktualne i jedyne prawdziwe informacje w temacie.


2. Prosimy o nie sugerowanie się tzw. "fake newsami".  Ta podstrona oraz komunikaty push w naszym alercie pogodowym to jedyne aktualne i prawdziwe informacje na temat funkcjonowania naszych linii promowych w obecnej sytuacji.:


Działania prewencyjne na promach Unity Line


Fotorelacja z prowadzonych środków zapobiegawczych przed COVID-19 na promach Unity Line.


Ostatnia aktualizacja:


2020-05-18 12:00

Od 16 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG (NORWEGIA) oraz w celu pobierania nauki RP lub państwie sąsiadującym, w tym także dla opiekunów uczniów i dzieci.


2020-05-13 11:40

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej zostaje przedłużona do 12 czerwca br. Nadal będą prowadzone kontrole w portach morskich i na lotniskach. Zostają również utrzymane ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski.


2020-05-11 12:40

Z dniem 12.05.2020 zostaje zniesiony obowiązek wykupu miejsca w kabinie w rejsie dziennym. Obowiązek wykupu miejsca w kabinie podczas rejsu nocnego nadal obowiązuje do 31.05.2020.


2020-05-04 16:15

Od 4 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych (nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej) albo w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym.
Brak kwarantanny odnosi się do osób przekraczających granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną, tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią.
Przekroczenie granicy w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu nauki w RP lub państwie sąsiadującym należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli na granicy.


2020-04-27 12:00

Informujemy, iż obowiązek wykupu miejsca w kabinie przez pasażerów podczas rejsów dziennych i nocnych zostaje przedłużony do 31.05.2020.


2020-04-14 12:00

Szanowni Spedytorzy, 
W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nowych regulacji w ramach walki z koronawirusem – obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych (od 16.04.2020), prosimy o wyposażenie kierowców w odpowiednie środki ochronne.  Liczymy na Państwa współpracę w tych trudnych dla wszystkich okolicznościach.


2020-04-11 16:00

Z dniem 16.kwietnia maseczki ochronne będą obowiązkowe do codziennego funkcjonowania, w tym również podczas podróżowania i przemieszczania się. W związku z tym prosimy naszych pasażerów/kierowców o indywidualne wyposażenie się w maseczki przed wejściem na nasze promy.


2020-04-09 15:00

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia z dnia 9. kwietnia, obostrzenia w funkcjonowaniu społeczeństwa zostają utrzymane do 19. kwietnia 2020:

 • od 16. kwietnia zacznie obowiązywać nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej
 • do 19. kwietnia obowiązują wprowadzone obostrzenia dot. zachowania 2m odległości, liczby osób w sklepach etc.
 • do 3. maja granice Polski pozostają zamknięte


2020-04-03 14:00

Szanowni Spedytorzy, 
Ponownie zwracamy się i apelujemy o świadome wybieranie naszego serwisu i informowanie kierowców o warunkach, które mogą napotkać w czasie podróży morskiej. Ponadto, sugerujemy elastyczne podejście do rezerwacji i wybieranie mniej obłożonych odejść. Nasi pracownicy chętnie wskażą takie odejścia.

Przypominamy, że w związku z epidemią koronawirusa, nasza firma podjęła szereg działań mających na celu zapobieganie jego rozprzestrzeniania się, jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować Państwa kierowcom na wszystkich promach kabin jednoosobowych. Staramy się oczywiście je przydzielać w miarę możliwości i dostępności miejsc. 

Liczymy na Państwa współpracę w tych trudnych dla wszystkich okolicznościach.


2020-04-02 08:50

Informujemy, od 30 marca 2020 r. godz. 00:00 nastąpił koniec obowiązku pobierania kart lokalizacyjnych przy przekraczaniu granicy RP. Tym samym Straż Graniczna zaprzestaje pobierania kart lokalizacyjnych. Powyższe nie ma wpływu na obowiązek prowadzenia kontroli sanitarnej obejmującej pomiar temperatury i tryb postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 oraz dokonywania czynności związanych ze sprawdzaniem tożsamości i dokumentów osób przekraczających granicę w ramach Tymczasowego Przywrócenia Kontroli Granicznej.


2020-04-02 08:30

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)

Rozszerzono listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:

 • powrotu z zagranicy
 • kontaktu z zarażonym

Ty również będziesz musiał ją odbyć.


2020-03-31 13:40

Obowiązkowa kabina dla każdego pasażera. 
Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o rezerwowanie miejsca w kabinie dla każdego pasażera w rejsach dziennych i nocnych. Obowiązuje do dnia 30.04.2020r


2020-03-26 11:00

Zgodnie ze zmienionym w dniu 24.03.2020 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii: 


Kwarantanna:

Od dnia 27 marca 2020 osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym może otrzymać, na swój wniosek, od właściwego
organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.


Zakaz przemieszczania się:

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazano przemieszczania się osób, z wyjątkiem przemieszczania się w celu:

 • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
 • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
 • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
 • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W ramach powyższych wyjątków przemieszczać się pieszo może jednocześnie maksymalnie dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie (nie dotyczy to osób najbliższych), a środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić w tym samym czasie nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących. Brak jest limitu osób przemieszczających się samochodem lub innymi środkami lokomocji, niż publiczny transport zbiorowy.


2020-03-23 15:26

W związku z postępującą epidemią koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników portowych oraz Państwa kierowców wstrzymujemy do odwołania wszelkie przewozy samochodów bez kierowcy.


Powyższa decyzja nie dotyczy przewozu samych naczep, które będą obsługiwane w
normalnym trybie.


2020-03-23 13:15

Szanowni Spedytorzy,

W związku z epidemią koronawirusa, nasza firma podjęła szereg działań mających na celu zapobieganie jego rozprzestrzeniania się, jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować Państwa kierowcom na wszystkich promach kabin jednoosobowych. Staramy się oczywiście je przydzielać w miarę możliwości i dostępności miejsc.

Prosimy o świadome wybieranie naszego serwisu i informowanie kierowców o warunkach, które mogą napotkać w czasie podróży morskiej.

Liczymy na Państwa współpracę w tych trudnych dla wszystkich okolicznościach.


2020-03-18 16:00

W związku z koniecznością minimalizowania rozprzestrzeniania się zagrożenia, od dnia dzisiejszego, od godz. 23.00, każdy kierowca pojazdu ciężarowego zobowiązany jest do zgłoszenia się do biura odprawy armatorskiej z wypełnioną deklaracją sztauowania i mocowania ładunku. Dopuszczamy możliwość wypełnienia deklaracji przez Spedytora. Przesłana elektronicznie deklaracja będzie honorowana tylko wtedy kiedy wszystkie pola będą wypełnione prawidłowo. W temacie wiadomości należy wpisać numery rejestracyjne pojazdu.


Pobierz deklarację


Dodatkowo informujemy, że od dnia dzisiejszego, w poczekalni dla kierowców mogą przebywać maksymalnie 4 osoby. Pozostali Klienci proszeni są o ustawienie się przed biurem. W oczekiwaniu na kolejność obsługi prosimy o zachowanie środków ostrożności. Wszystkich Klientów przepraszamy za utrudnienia. 


2020-03-18 13:00

Szanowni Państwo! Granice zewnętrzne Unii Europejskiej (w tym również Szwecji) zostają zamknięte na okres 30 dni, z możliwością przedłużenia. Zakaz podróżowania nie dotyczy obywateli Unii Europejskiej, ich rodzin, osób z kartami stałego pobytu we Wspólnocie, lekarzy i naukowców. Dodatkowo, w celu zapewnienia płynności towarów do krajów Unii Europejskiej, restrykcjami nie będą objęci kierowcy przewożący towary.


2020-03-17 14:00

W trosce o epidemiologiczne bezpieczeństwo Podróżujących, decyzją Dyrekcji firmy Unity Line, z dniem 18.03.2020 (środa) od godz. 4:00 zostanie wstrzymana obsługa ruchu pasażerskiego na linii CARGO.

Całość ruchu pasażerskiego zostanie przekierowana na promy m/f Polonia i

m/f Skania pływających na linii do/z Ystad


2020-03-16 14:40
W celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych Kierowców i Pasażerów, na każdym z promów wprowadzone zostały następujące dodatkowe procedury:

 • kontrola sanitarna w postaci pomiaru temperatury przed wejściem na prom oraz pobranie wypełnionej karty informacyjnej, która w dalszej kolejności przekazywana jest odpowiednim służbom granicznym i sanitarnym,
 • ilość kierowców i pasażerów przy jednoczesnym przebywaniu w restauracjach została zmniejszona do max. 45 osób, 
 • ilość osob robiących zakupy w sklepach pokładowych została ograniczona,
 • zwiększona została częstotliwość dezynfekcji powierzchni gładkich,
 • rozmieszczone zostały w różnych miejscach pojemniki ze środkami do dezynfekcji rąk, 
 • w miarę możliwości przewozowych kierowcy i pasażerowie będą rozmieszczani w kabinach pojedynczo, bądź w mniejszych grupach, po dokonaniu opłaty za przejazd i kabinę.


Zapewniamy Państwa, że bezpieczeństwo naszych podróżnych oraz całej załogi promów, jak i pracowników naziemnych, jest dla nas sprawą priorytetową. 


Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną promy pływają na tych samych zasadach oraz zgodnie z rozkładem rejsów.


2020-03-14 20:10

Kogo nie obowiązuje zakaz wjazdu na teren Polski?

 • Obywateli RP
 • Cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP
 • Osób, które posiadają Kartę Polaka
 • Dyplomatów
 • Osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wojewoda na terenie województwa do którego chce przenieść się cudzoziemiec niewskazany w poprzednich tiretach, może udzielić zgodę na wjazd na terytorium RP
 • Cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów


Kogo z przyjeżdzających do kraju nie obowiązuje kwarantanna?

 • Osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie
 • Cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie
 • Zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki


2020-03-14 9:50

O północy 15.03.2020 (noc z soboty na niedzielę) Polska wprowadza nowe obostrzenia w ruchu pasażerskim na granicach w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pasażerowie, obywatele polscy, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. 


Tymczasowy zakaz wjazdu do Polski dotyczy cudzoziemców.

Taki stan będzie obowiązywać od niedzieli 15.03.2020 przez kolejne 10 dni. Okres ten może zostać przedłużony.


Promy Unity Line pływają w dniu dzisiejszym zgodnie z rozkładem. Ruch cargo odbywa się jak dotychczas.


2020-03-13 19:31
* W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa COVID-19, decyzją polskiej Administracji Morskiej na promach Unity Line:
- zostaje wprowadzona KARTA INFORMACYJNA PASAŻERA. Prosimy o szczegółowe wypełnienie tego formularza przez każdego pasażera podróżującego promami ze Szwecji do Świnoujścia. Podanie wymaganych informacji pozwoli na kontakt z Państwem w przypadku stwierdzenia podejrzenia potencjalnego zagrożenia wynikającego z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej. Państwa dane będą zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i użyte jedynie do ochrony zdrowia publicznego przez uprawnione służby państwowe. W przypadku dziecka, kartę wypełnia dorosły opiekun. KARTĘ INFORMACYJNĄ PASAŻERA można uzyskać od służb Terminali Promowych w Szwecji, od obsługi promów lub wydrukować z naszej strony, z zakładki Informacje.
- wprowadzony został pomiar temperatury ciała podróżnych przed wejściem na prom, zarówno w Szwecji jak i Polsce.


* Informujemy, że od dnia 13.03.2020 do odwołania zniesiony zostaje obowiązek opłaty za rezerwację w ciągu 7 dni od daty jej założenia.


* Informujemy, że w dniach 12-25.03.2020 Telefoniczna Obsługa Rezerwacji będzie czynna wyjątkowo w godzinach 8:00-16:00 (poniedziałek – piątek). W sobotę 14.03.2020 TOR będzie wyjątkowo czynny do 16:00

DO GÓRY

Ważne informacje

Oferta cargo

O Unity Line

Dołącz do nas

Strefa agenta Zaloguj się Wersja mobilna