Logo Unity Line

Skrócona informacja dotycząca rezerwacji

Niniejsza informacja nie ma charakteru prawnie wiążącego. Jej celem jest skrótowe przedstawienie praktycznych aspektów związanych z rezerwacjami ładunkowymi.

Rezerwacje ładunkowe przyjmowane są z wyprzedzeniem maksymalnie 14 dni.

Unity Line dokonuje rezerwacji potwierdzonych (OK) i rezerwacji warunkowych (WL). Rezerwacja warunkowa (WL) nie stanowi potwierdzonej rezerwacji ładunkowej.

Rezerwujący są zobowiązani informować kierowców o statusie Bookingu (OK lub WL) i jego numerze.

Rezerwujący zobowiązany jest podać następujące dane:

  • oznaczenie rezerwującego;
  • oznaczenie załadowcy i płatnika frachtu (jeśli są to pomioty inne niż rezerwujący);
  • relacja przeprawy, data i godzina rejsu;
  • całkowita długość pojazdu;
  • numer rejestracyjny pojazdu;
  • numer referencyjny/osoba kontaktowa;
  • liczba kierowców (max. 2 osoby w pojeździe);
  • dane dotyczące transportu ładunków niebezpiecznych wymagane prawem, przy czym przewóz takich ładunków winien być rezerwowany z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowym odejściem promu z zastrzeżeniem, że przewóz ten uzależniony jest od prawnej możliwości załadunku towaru na dany prom;
  • dane dotyczące transportu jednostek ponadgabarytowych (wymiary standardowe są podane w Taryfie frachtowej);
  • w przypadku rezerwacji miejsc dla pojazdów przewożących ładunki chłodzone - tryb pracy agregatu (podłączenie elektryczne lub agregat spalinowy).

Jeżeli rezerwacja dotyczy dnia rejsu, jej zgłoszenie może nastąpić jedynie w porcie planowanego odejścia promu (w zależności od portu wypłynięcia w: Świnoujściu, Ystad albo Trelleborgu).

W godzinach 18.00 – 08.00 biura na Terminalach w Świnoujściu, Trelleborgu i Ystad nie są zobligowane do dokonywania i potwierdzania nowych Bookingów oraz do udzielania informacji dotyczących rezerwacji.

Rezerwacje przewozu tego samego pojazdu na kilka sąsiednich odejść lub używanie nieprawdziwych numerów rejestracyjnych jest bezwzględnie zabronione.

Niewłaściwe lub niekompletne informacje przekazane w trakcie rezerwacji, dot. typów pojazdów, ilości kierowców i innych wymaganych danych, powodujące konieczność nanoszenia poprawek do rezerwacji przy ‘check in’ może skutkować naliczeniem koniecznej dopłaty ‘gotówkowej’ w kasie podczas odprawy.

Jeżeli kierowca pojazdu objętego rezerwacją potwierdzoną zgłosi się do Biura Armatora później niż 2 godziny przed odejściem promu, pojazd taki może zostać umieszczony na liście parkingowej (bez gwarancji zabrania). 

Naczepy powinny być gotowe do odprawy na min. 3 godziny przed planowanym odejściem promu.

Zmiana lub anulowanie rezerwacji ładunkowej mogą być dokonane najpóźniej 12 godzin przed planowym odejściem promu.

Wszelkie zmiany Bookingu powinny być dokonane w godzinach od 08.00 – 18.00.

Rezerwujący jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku niepodstawienia do przewozu pojazdu objętego potwierdzoną rezerwacją ładunkową (ze statusem OK) lub w przypadku anulowania potwierdzonej rezerwacji ładunkowej (ze statusem OK) na mniej niż 12 godzin przed planowym odejściem promu.

Dane kontaktowe do dokonywania rezerwacji ładunkowych są następujące:

Terminal Promowy i Biuro Rezerwacji w Świnoujściu: 


Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce          

Fińska 11, 72-602 Świnoujście, Polska

tel.:   +48 91 321 61 57

faks: +48 91 321 61 95

e-mail: terminal.cargo@unityline.pl

Terminal Promowy i Biuro Rezerwacji w Ystad:


Unity Line Limited, Oddział w Szwecji

Bornholmsgatan 8 C

SE-271 39 Ystad,

tel.: +46 411 556 985 for Ystad and Trelleborg

tel.: +46 411 556 965 for Ystad

faks: +46 411 555 029

e-mail: cargo@unityline.se

Terminal Promowy i Biuro w Trelleborgu:


Unity Line Limited, Oddział w Szwecji

Norra Nyhamnsgatan 1C

SE- 231 61 Trelleborg,

tel.: +46 411 556 985 for Ystad and Trelleborg

tel.: +46 411 556 990 for Trelleborg

e-mail: trelleborg@unityline.se – not for bookings

DO GÓRY

Ważne informacje

Oferta cargo

O Unity Line

Dołącz do nas

Strefa agenta Zaloguj się Wersja mobilna