Logo Unity Line

Warunki dokonywania rezerwacji ładunkowych

ważne od 15 stycznia 2020 r. do dnia wprowadzenia zmian

Niniejsze warunki dokonywania rezerwacji ładunkowych obowiązują dla przewozów ładunkowych wykonywanych przez Unity Line Limited oraz Euroafrica Shipping Lines Cyprus Limited na liniach Świnoujście – Ystad – Świnoujście oraz Świnoujście – Trelleborg – Świnoujście.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Unity Line Limited dokonuje rezerwacji ładunkowych (dalej także: „Bookingi”) dla przewozów ładunkowych wykonywanych promami m/f Polonia, m/f Skania, m/f Gryf, m/f Wolin, m/f Jan Śniadecki, m/f Galileusz, m/f Copernicus, lub innymi  jednostkami obsługującymi linie przewoźnika.

Dokonanie potwierdzonej rezerwacji ładunkowej uprawnia rezerwującego lub wskazanego przez niego załadowcę do zawarcia umowy przewozu towaru morzem na warunkach obowiązujących w serwisie Unity Line, chyba, że rejs nie zostanie wykonany z jakiegokolwiek powodu.

Rezerwacje ładunkowe przyjmowane są z wyprzedzeniem maksymalnie 14 dni

Rezerwacja ładunkowa jest dokonana z chwilą nadania jej numeru rezerwacji oraz jej potwierdzenia przez Unity Line (nadania statusu OK).

Rezerwacja warunkowa (rezerwacja ze statusem WL) nie stanowi potwierdzonej rezerwacji ładunkowej.

Rezerwujący są zobowiązani informować kierowców o statusie Bookingu (OK lub WL) i jego numerze.

Unity Line może odmówić dokonania rezerwacji bez podawania przyczyny.

​Unity Line może anulować potwierdzoną rezerwację najpóźniej na 12 godzin przed planowym odejściem promu.

ZGŁOSZENIE REZERWACJI

Rezerwację ładunkową można zgłosić: (i) w formie pisemnej, (ii) za pośrednictwem faksu lub (iii) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeżeli rezerwacja dotyczy dnia rejsu, jej zgłoszenie może nastąpić jedynie w porcie planowanego odejścia promu (w zależności od portu wypłynięcia w: Świnoujściu, Ystad albo Trelleborgu).

Rezerwujący zobowiązany jest podać następujące dane:

  • oznaczenie rezerwującego,
  • oznaczenie załadowcy i płatnika frachtu (jeśli są to pomioty inne niż rezerwujący);
  • relacja przeprawy, data i godzina rejsu;
  • całkowita długość pojazdu;
  • numer rejestracyjny pojazdu;
  • numer referencyjny/osoba kontaktowa;
  • liczba kierowców (max. 2 osoby w pojeździe);
  • dane dotyczące transportu ładunków niebezpiecznych wymagane prawem, przy czym przewóz takich ładunków winien być rezerwowany z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowym odejściem promu z zastrzeżeniem, że przewóz ten uzależniony jest od prawnej możliwości załadunku towaru na dany prom;
  • dane dotyczące transportu jednostek ponadgabarytowych (wymiary standardowe są podane w Taryfie frachtowej);
  • w przypadku rezerwacji miejsc dla pojazdów przewożących ładunki chłodzone - tryb pracy agregatu (podłączenie elektryczne lub agregat spalinowy).

W godzinach 18.00 – 08.00 biura na Terminalach w Świnoujściu, Trelleborgu i Ystad nie są zobligowane do dokonywania i potwierdzania nowych Bookingów oraz do udzielania informacji dotyczących rezerwacji.

Rezerwacje przewozu tego samego pojazdu na kilka sąsiednich odejść lub używanie nieprawdziwych numerów rejestracyjnych jest bezwzględnie zabronione.

Niewłaściwe lub niekompletne informacje przekazane w trakcie rezerwacji, dot. typów pojazdów, ilości kierowców i innych wymaganych danych, powodujące konieczność nanoszenia poprawek do rezerwacji przy ‘check in’ może skutkować naliczeniem koniecznej dopłaty ‘gotówkowej’ w kasie podczas odprawy.

ZGŁOSZENIE DO PRZEWOZU

Jeżeli kierowca pojazdu objętego rezerwacją potwierdzoną zgłosi się do Biura Armatora później niż 2 godziny przed odejściem promu, pojazd taki może zostać umieszczony na liście parkingowej (bez gwarancji zabrania). 

Naczepy powinny być gotowe do odprawy na min. 3 godziny przed planowanym odejściem promu.

ZMIANA I ANULOWANIE REZERWACJI

Zmiana lub anulowanie rezerwacji ładunkowej mogą być dokonane najpóźniej 12 godzin przed planowym odejściem promu.

Wszelkie zmiany Bookingu powinny być dokonane w godzinach od 08.00 – 18.00.

Rezerwujący jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości SEK 300,- w przypadku niepodstawienia do przewozu pojazdu objętego potwierdzoną rezerwacją ładunkową (ze statusem OK) lub w przypadku anulowania potwierdzonej rezerwacji ładunkowej (ze statusem OK) na mniej niż 12 godzin przed planowym odejściem promu

DANE KONTAKTOWE DO DOKONYWANIA REZERWACJI ŁADUNKOWYCH

Terminal Promowy i Biuro Rezerwacji w Świnoujściu:


Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce          

Fińska 11, 72-602 Świnoujście, Polska

tel.:   +48 91 321 61 57

faks: +48 91 321 61 95

e-mail: terminal.cargo@unityline.pl

Terminal Promowy i Biuro Rezerwacji w Ystad:


Unity Line Limited, Oddział w Szwecji

Bornholmsgatan 8 C

SE-271 39 Ystad,

tel.: +46 411 556 985 for Ystad and Trelleborg

tel.: +46 411 556 965 for Ystad

faks: +46 411 555 029

e-mail: cargo@unityline.se

Terminal Promowy i Biuro w Trelleborgu:


Unity Line Limited, Oddział w Szwecji

Norra Nyhamnsgatan 1C

SE- 231 61 Trelleborg,

tel.: +46 411 556 985 for Ystad and Trelleborg

tel.: +46 411 556 990 for Trelleborg

e-mail: trelleborg@unityline.se – not for bookings

DO GÓRY

Ważne informacje

Oferta cargo

O Unity Line

Dołącz do nas

Strefa agenta Zaloguj się Wersja mobilna