Szwecja. Przewodnik nieturystyczny

Szwecja głównie kojarzy nam się z krajem, do którego podróżuje się, by zreperować swój domowy budżet. Zdarza się, że część osób, które przyjeżdżają w okresie prac sezonowych zostają na dłużej, zakładają rodziny lub ściągają je z domu, uczą się języka i obyczajów. Mimo tych zintensyfikowanych kontaktów międzykulturowych, wciąż o Szwecji wiemy niewiele.

Operujemy zazwyczaj niegroźnymi stereotypami: zdrowy tryb życia, nieco większa niż w rodzimym kraju rozwiązłość, życie w dobrobycie, brak słońca rekompensowany dodatkiem do wczasów i  jasnymi meblami z IKEA. Szwecja. Przewodnik nieturystyczny wydany w serii przewodników „Krytyki Politycznej” nie walczy z tymi stereotypami, raczej próbuje pokazać coś więcej.

Życie w SzwecjiPrzewodnik, zgodnie ze swoim gatunkiem, oprowadza nas po kraju: jednak zamiast pokazać nam zabytki czy muzea, opowiada o kulturze, obyczajach, rozwiązaniach prawnych, społecznych umowach. Nie jest to jednak głos pojedynczy. Przewodnik to zbiór tekstów napisanych zarówno przez Polaków (zgromadzonych wokół środowiska „Krytyki Politycznej”), jak i Szwedów – w tym, nieżyjącego już autora kryminałów Stiega Larssona. Autorzy próbują pokazać Szwecję od kuchni, przekonać, że „szwedzki socjal” nie jest odległą opowieścią Selmy Lagerlöf, ale efektem długiej pracy nad kapitałem społecznym.

Chociaż z pewnością Szwecja wychodzi w tej publikacji na pozytywną bohaterkę, autorzy – przynajmniej niektórzy – dostrzegają i jej problemy, wśród nich z pewnością znajdą się niepełna integracja społeczności muzułmańskiej czy dyskryminacja zawodowa imigrantów sięgająca nawet drugiego pokolenia. Mimo wszystko przewodnik „oprowadza” nas głównie po aspektach kultury szwedzkiej, którą z pewnością można podziwiać: elastyczność w kwestii urlopów rodzicielskich, dzięki którym dziecko wychowywane jest przez oboje rodziców, aktywność społeczna osób po 50. roku życia, wysoki poziom opieki medycznej i szereg zabezpieczeń socjalnych na każdym etapie życia człowieka.

Nie mogło też zabraknąć szwedzkiej kultury na eksport: inspektora Wallandera i mrocznego Bergmana.