Kontakt

Polonia_2

Kontakt firmowy

Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin

NIP: 302-00-01-748
Regon: 321457024

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000487684; kapitał zakładowy 50 000 SEK, BDO: 000511343