REGULAMIN NEWSLETTERA

 1. Witryna www.unityline.pl umożliwia zapisanie się do Newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego Newslettera wysyłanego przez Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą przy Pl. Rodła 8 w Szczecinie, kod pocztowy: 70-419.
 2. Zapis do Newslettera wymaga podania adresu e-mail. Adres e-mail będzie służył jedynie wysyłaniu informacji przesyłanych w ramach Newslettera.
 3. Po zapisaniu się do Newslettera będziesz otrzymywać informacje na temat naszych najlepszych ofert, nowości, promocji i konkursów, a zatem informację handlową w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wiadomości Newslettera będą wysyłane nie częściej niż co dwa tygodnie.
 5. Jeśli otrzymaliśmy od Ciebie dodatkowe dane tj. imię oraz odpowiedź jak często podróżujesz na trasie Polska – Szwecja, wówczas będą do Ciebie wysyłane informacje, które będą dostosowane do ww. podanych danych. W każdej chwili masz prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego profilowania na adres e-mail: iod@unityline.pl.
 6. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego Newslettera poprzez kliknięcie stosownego linka o nazwie „Jeśli nie chcesz już otrzymywać Newslettera, kliknij” zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera.
 7. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest UNITY LINE LIMITED Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Szczecinie przy Pl. Rodła 8, kod pocztowy: 70-419, NIP: 3020001748, REGON: 321457024, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487684, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, tel. 91 3595695, e-mail:unity@unityline.pl.
 8. W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:iod@unityline.pl.
 9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności marketingowej i reklamowej przez Administratora drogą elektroniczną, polegającej na przesyłaniu informacji handlowej drogą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e-mail oraz informowaniu o prowadzonej przez Administratora działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a następnie w celu wykonywania umowy o dostarczanie Newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
 10. Podanie Twoich danych osobowych (e-maila) jest dobrowolne ale konieczne dla wykonania przez Administratora umowy o dostarczanie Newslettera (świadczenie usługi drogą elektroniczną), a konsekwencją niepodania ww. danych osobowych jest niemożność wykonania tej usługi przez Administratora.
 11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na dostarczanie Newslettera. W razie rezygnacji z dostarczania Newslettera Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
 12. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w trakcie wykonywania umowy o dostarczanie Newslettera nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednie postanowienia Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie internetowej unityline.pl.
POBIERZ

DOKUMENTY