Dla szwedzkiego rynku pracy 2013 rok zakończył się umiarkowanie optymistycznie. Co prawda odnotowano poprawę, ale raczej skromną. W sumie udało się utworzyć 48 000 więcej miejsc pracy niż w 2012 roku, jednak bezrobocie pozostało bez zmian na poziomie 8% osób czynnych zawodowo. Na szczęście pod koniec 2013 roku z tego ospałego trendu wyłamało się kilka branż, w których zauważyliśmy wyraźne ożywienie.

Liderzy 4. kwartału

Branża zarządzania i usług dla biznesu zamknęła 2013 rok z ponad 47-procentowym wzrostem liczby ofert pracy. W 3. kwartale 2013 roku pracodawcy poszukiwali 4 812 pracowników, ale w już 4. kwartale mieli do zaoferowania ponad 7 100 wolnych stanowisk. Pozytywne trendy dało się zaobserwować również w branży ICT (wzrost liczy ofert pracy o ok. 30%) oraz branży gastronomicznej i hotelarskiej (wzrost o ok. 10%).

Spadki w 4. kwartale

Nieco ponad 20-procentowy spadek liczby ofert pracy przeżyła branża edukacyjna, medyczna oraz sektor opieki społecznej. Jeszcze w 3. kwartale 2013 roku pracodawcy poszukiwali ponad 4 800 pracowników, by w 4. kwartale ograniczyć liczbę ofert pracy do ok. 3 350. Wciąż jednak w branży tej można znaleźć zawody, w których brakuje rąk do pracy. W szczególności poszukuje się opiekunek osób starszych, o czym pisaliśmy we wcześniejszych artykułach.

17-procentowy spadek liczby ofert pracy pojawił się również w branży budowlanej. Nie jest to jednak powód do niepokoju, ponieważ okresy zimowego przestoju wpisane są w specyfikę budownictwa. Ożywienia należy spodziewać się na przełomie 1. i 2. kwartału 2014 roku.

W pozostałych branżach różnice pomiędzy ilością ofert pracy w 3. i 4. kwartale 2013 roku są na tyle niewielkie, że mieszczą się w granicach błędu statystycznego.

W których sektorach jest najwięcej ofert pracy?

Ranking branż według ilości ofert pracy

(dane za 4 kwartał 2013)

  1. Zarządzanie i usługi dla biznesu

ok. 7 100 ofert

  1. Handel i branża motoryzacyjna

ok. 6 100 ofert

  1. Działalność ekspercka, naukowa i techniczna

ok. 4 850 ofert

  1. Produkcja przemysłowa i przemysł wydobywczy

ok. 4 350 ofert

  1. Branża   ICT (technologie internetowe i łącznościowe)

ok. 4 100 ofert

  1. Edukacja, medycyna i opieka społeczna

ok. 3 350 ofert

  1. Budownictwo

ok. 2 700 ofert

  1. Gastronomia i hotelarstwo

ok. 2 450 ofert

  1. Logistyka

ok. 2 050 ofert