W Norwegii wiele branż zmaga się z cyklicznymi przestojami. Głównie wywołują je niesprzyjające warunki pogodowe. Gdy brakuje pracy, norweskie firmy często korzystają z tymczasowych zwolnień pracowników. Nie jest to wypowiedzenie umowy o pracę, ale niestety wiąże się z okresową utratą zarobków. Co zrobić, by przynajmniej część wypłaty wpłynęła na konto?

Zasiłek dla tymczasowo bezrobotnych

Choć umowa o pracę umożliwia norweskiemu pracodawcy tymczasowe zwolnienie pracownika, nie oznacza to, że będziesz pozostawiony sam sobie. W takich przypadkach zawsze możesz ubiegać się wypłatę zasiłku dla bezrobotnych.

Wsparcie przysługuje Ci, jeśli spełniasz poniższe warunki:

● masz za sobą co najmniej 1 udokumentowany dzień pracy w Norwegii

● jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę

● okres tymczasowego zwolnienia jest nie krótszy niż 52 tygodnie i nie dłuższy niż 18 miesięcy

● tymczasowe zwolnienie musi być spowodowane brakiem pracy, za który nie ponosisz winy i na który pracodawca nie ma wpływu

Na zasiłek dla tymczasowo bezrobotnych możesz również liczyć, gdy zmniejszono liczbę Twoich godzin pracy o co najmniej 40%.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Średnio zasiłek wynosi ok. 62,4% dotychczasowych dochodów. W przypadku rocznych zarobków nie wyższych niż 6-krotność kwoty bazowej G (obecnie 85 245 NOK) dzienna wysokość wsparcia wynosi 2,4 promila rocznych zarobków. Zasiłek wypłaca się za 5 dni w tygodniu. Co ważne, mowa tutaj o kwotach brutto, czyli kwotach przed opodatkowaniem.

Dla przykładu, jeśli dotąd zarabiałeś 250 000 NOK brutto rocznie, dzienna stawka zasiłku wyniesie 600 NOK brutto. Oznacza to, że otrzymasz miesięczne wsparcie w wysokości około 12 000 NOK brutto.

W przypadku utraty jedynie części godzin pracy, wysokość zasiłku jest pomniejszana proporcjonalnie do liczby utraconych godzin.

Gdzie ubiegać się o zasiłek?

W celu otrzymania wsparcia musisz zarejestrować się jako poszukujący pracy w norweskim NAV i złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

● kopia umowy o pracę z norweską firmą

● oświadczenie o tymczasowym zwolnieniu, w którym muszą znaleźć się informacje dotyczące przyczyn tymczasowego zwolnienia, okresu jego trwania oraz dni, w których pracodawca wypłaca pensje

Wnioski zazwyczaj rozpatruje się w ciągu 3 tygodni.

Więcej informacji znajdziesz na www.nav.no.