Dawno już minęły czasy, gdy praca za granicą była opcją dostępną jedynie dla wybranych. Wiele osób rozważa ten scenariusz zupełnie poważnie i wielu z niego korzysta. Do wyboru pozostaje kierunek poszukiwań. Poniższą infografikę dedykujemy wszystkim, którzy rozważają Szwecję, jako miejsce podjęcia przyszłej aktywności zawodowej.

Po pierwsze dla szwedzkiej gospodarki obcokrajowcy są istotnym elementem. Stanowią oni już 17% populacji (1,6 mln osób), a od roku 2012 napływa ich rocznie znacznie więcej niż we wcześniejszych latach. Choć w ostatnim czasie udział imigrantów zarobkowych, czyli tych najbardziej wartościowych, spadł, to nadal są oni bardzo poszukiwani.

Liczba Polaków w Szwecji systematycznie rośnie i stanowi po Finach i Irakijczykach trzecią najliczniejszą grupę obcokrajowców (ponad 80 tys osób).

Ciekawe jest też porównanie udziału osób pracujących w różnych grupach. Wśród rodowitych Szwedów niemal 80% osób pracuje (w grupie wiekowej 20-64 lata jest ich niemal 90%). Wśród imigrantów ogółem pracujący stanowią już tylko 64% (w grupie 20-64 lata to 77%). Według danych z 2014 roku ten wskaźnik dla osób pochodzących z Polski wynosił niewiele ponad połowę (55%). Widać jak dużą rolę w przypadku naszych rodaków odgrywają członkowie rodziny, którzy na czas poszukiwania pracy lub opieki nad dziećmi pozostają na utrzymaniu pracującej osoby.

Średnia pensja w Szwecji to 32 tys koron miesięcznie brutto. W przeliczeniu to ponad 14 tys zł. Nie bez przyczyny kraj ten uznawany jest za jeden z najszczęśliwszych. Należy jednak pamiętać także o relatywnie wysokich kosztach utrzymania. Przykładowo na własny pokój w mieszkaniu dwu- trzypokojowym trzeba miesięcznie wydać ok. 5-7 tys koron, a za całe mieszkanie nawet 15-25 tys. Ważne jest też to, że ta płaca to średnia dla całej gospodarki – średnia w najsłabiej płatnych zawodach wynosi ok. 19 tys koron miesięcznie.

Jakąś formą długoterminowego spojrzenia na specyfikę tamtejszego rynku pracy jest ocena popularności zawodów. Okazuje się, że najwięcej osób w Szwecji zatrudnionych jest jako specjalistyczni opiekunowie, pielęgniarki. Druga pod względem liczebności jest grupa szkolnych nauczycieli, a trzecia – przedstawiciele handlowi. Kolejne to sprzedawcy, obsługa klienta, opiekunki do dzieci, pomoc pielęgniarska, asystenci biurowi i sekretarki.

Ze swojej strony potwierdzamy wielką popularność Szwecji jako kierunku aktywności zarobkowej. W zrealizowanych przez nas badaniach pasażerów największych promów pasażerskich aż 1/3 badanych potwierdziła, że była w Szwecji w sprawach służbowych i ponad 90% tej grupy stanowili Polacy.

Wszystkich zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami zapraszamy do lektury naszych niezbędników dotyczących pracy w Szwecji, życia w Szwecji i podróży do Skandynawii.

źródło: Eurostat, scb.se, Ambasada RP w Sztokholmie

opracowanie: Bolesław Tołkacz

infografika: Marcin Wawrzaszek