W 2013 roku pracownicy branży produkcyjnej średnio zarobili 41 400 NOK miesięcznie, czyli o 4% więcej niż w 2012 roku. Najszybciej rosły wynagrodzenia inżynierów. Średnio ich wypłaty wyniosły 54 700 NOK miesięcznie, czyli o 4% więcej niż dwa lata temu. Najwolniej rosły pobory wykwalifikowanych pracowników fizycznych, którzy średnio otrzymywali 35 400 NOK miesięcznie. To o 2,9% więcej niż przed dwoma laty. Oczywiście mowa tutaj o miesięcznych wynagrodzeniach brutto za pracę na pełnym etacie bez uwzględnienia nadgodzin.

Pomijając dyrektorów generalnych, największe stawki przypadły managerom oraz pracownikom wyższego szczebla. W 2013 roku średnia pensja w tej grupie wyniosła aż 66 900 NOK miesięcznie (3,7% więcej niż w 2012 roku). Z kolei najmniej zarobili niewykwalifikowani pracownicy, którzy otrzymywali miesięczne wynagrodzenie w wysokości 32 000 NOK (3,9% więcej niż w 2012 roku). Niewiele więcej wyniosły wypłaty operatorów maszyn i monterów, którzy średnio zarobili 33 500 NOK miesięcznie (3,4% więcej niż w 2012 roku).

-> O nowatorskiej formie pomocy bezrobotnym przeczytasz tu: Tymczasowe bezrobocie ze stałymi zarobkami <-

W 2013 roku średnie wynagrodzenia w branży produkcyjnej kształtowały się następująco:

Stanowisko

Średnie miesięczne zarobki* w branży produkcyjnej w 2013 roku

Dyrektor generalny

85 000 NOK

Manager, pracownik wyższego szczebla

66 900 NOK

Inżynier

54 700 NOK

Technik

48 000 NOK

Pracownicy administracji

36 300 NOK

Pracownicy obsługi klienta

36 200 NOK

Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

35 400 NOK

Operatorzy maszyn, monterzy

33 500 NOK

Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

32 000 NOK

*wynagrodzenia brutto za pracę na pełnym etacie bez uwzględnienia nadgodzin.

Źródło: www.ssb.no